Workshop 2 PPS Bouwcultuur

Deze tweede workshop buigt zich over de uitdaging om in PPS gebiedsontwikkelingsprojecten verweving en functievervlechting te realiseren – immers een sleutelkwestie in dergelijke projecten. Deze sleutelkwestie houdt in dat er menging en synergie tussen verschillende functies wordt gezocht, zodat meerdere maatschappelijke doelstellingen tegelijk kunnen gehaald worden en win-win situaties worden gecreëerd.