VIPA en Enter vzw stellen inspiratiebundels toegankelijkheid voor

Het Vlaams Infrastructuurfonds Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) publiceert samen met Enter vzw inspiratiebundels over toegankelijkheid in de zorg- en welzijnssector. Deze bundels moeten bouwheren en ontwerpers informeren, inspireren en ondersteunen om welzijnsvoorzieningen beter toegankelijk te maken.

Toegankelijkheid is verankerd zowel in de grote structuren als in het kleinste detail van een gebouw. Voor het bereiken van een goede kwaliteit en een comfortabel gebruik van ruimten is het belangrijk goede keuzes te maken vanaf de start. Daarnaast is ook een doorgedreven aandacht en bijsturing in elke fase van het bouwproces, van ontwerp tot inrichting, van belang. Zowel de bezoeker, het (zorg)personeel als de patiënt moeten op een toegankelijke manier gebruik kunnen maken van zorgvoorzieningen.

Een welzijns– en zorgomgeving is daarom meer dan enkel een optelsom van puur technische normen en maten. Ook voor het thema toegankelijkheid is dit de sleutel tot succes. Heel wat aspecten van toegankelijkheid hebben niet alleen een invloed op de fysieke aspecten van de ruimte. Ook minder tastbare aspecten, zoals het gevoel van huiselijkheid, de leesbaarheid van de ruimte, neutraliteit en discretie, informatieve en communicatieve elementen, zorgen ervoor dat het verblijven in, of het bezoek aan een voorziening een aangename ervaring wordt. Het draagt ook bij aan een inclusieve en toegankelijke samenleving.

Na de inspiratiebundels voor ziekenhuizen en woonzorgcentra stelt VIPA en Enter vzw bundels voor andere sectoren binnen de zorg- en welzijnssector. De Vlaamse overheid wil niet enkel de bouw van voorzieningen subsidiëren, maar ook inzetten op een ruimtelijke kwaliteit.

De inspiratiebundels bevatten aanbevelingen en praktische tips om de infrastructuur van voorzieningen aan te passen bij het bouwen, verbouwen of renoveren van voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand, algemeen welzijnswerk, preventieve en ambulante gezondheidszorg en gezinnen met kinderen van belang zijn.

De bundels zijn te bekijken op de website van VIPA en VZW ENTER

inspiratiebundels toegankelijkheid