Tien projecten Meesterproef 2019 Sociaal Wonen geselecteerd

Voor de editie van de Meesterproef 2019 Sociaal Wonen selecteerden het Team Vlaams Bouwmeester samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen tien uitdagende projecten. Eind dit jaar zullen jonge en beloftevolle ontwerpers en kunstenaars starten aan het uitwerken van ontwerpvoorstellen voor de tien projecten.

Met de Meesterproef biedt de Vlaamse Bouwmeester jonge beloftevolle ontwerpers en kunstenaars de kans om een eerste opdracht te realiseren voor een publieke opdrachtgever. Voor de editie 2019 met als thema Sociaal Wonen werkt het Team Vlaams Bouwmeester samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen.

Opdrachtgevers met sociale woningprojecten konden zich gedurende meer dan en maand kandidaat stellen om, in samenwerking met jonge ontwerpers en beloftevolle kunstenaars, uitdagende projecten voor te stellen en vernieuwende resultaten neer te zetten. Opdrachtgevers en jonge ontwerpers worden gedurende het traject bijgestaan door een peter of meter. 

Uit de veertien kandidaten selecteerde de stuurgroep (Team Vlaams Bouwmeester, Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen) tien interessante projecten. Hierbij werd een mix van opdrachten nagestreefd. Bij de selectie werd gekeken naar de maatschappelijke relevantie van de opgaven en de mate waarin ze een uitdaging en kans op vernieuwing bieden. Daarnaast werd gepeild naar de garanties voor realisatie en de bereidheid van de opdrachtgever om actief mee te werken aan de begeleiding en selectie van de jonge ontwerpers. 

De tien geselecteerde projecten

  • Halle, Woonpunt Zennevallei
  • Beersel, Woonpunt Zennevallei
  • Tielrode, WoonAnker Waas
  • Schoten, De Ideale Woning
  • Antwerpen, De Ideale Woning
  • Kontich, De Ideale Woning
  • Zwevegem, Eigen Haard
  • Turnhout, De Ark
  • Ruislede, Vivendo
  • Sint-Martens-Latem, gemeentebestuur

Indicatieve timing Meesterproef 2019 Sociaal Wonen

mei 2019

Oproep meters en peters

juni 2019

Selectie meters en peters

juni tot en met oktober 2019

Opmaak projectdossiers

september 2019

Oproep ontwerpers

september 2019

Projectdag (opdrachtgevers, meters en peters)

oktober 2019

Selectie van 3 ontwerpers per project

november 2019

Inspiratiedag