SmallTalk 36 Herbestemming kerken met TV Trace UHasselt - Architecten Broekx-Schiepers - Architect Saidja Heynickx - UR Architecten 14 januari 2020 om 19:30 in het Atelier Bouwmeester

Het Projectbureau Herbestemming Kerken coördineert en begeleidt in Vlaanderen momenteel 120 ruimtelijke haalbaarheidsonderzoeken. Zes ontwerpteams – hiertoe geselecteerd via de Vlaamse Bouwmeester – hebben ondertussen heel wat inzichten verworven. In een reeks SmallTalks delen we deze ervaringen met geïnteresseerde ontwerpers en andere actoren, betrokken bij de toekomst van de parochiekerken.

Programma 14 januari 2020

  • Aanvang om 19:30u
  • Verwelkoming door Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck
  • Toelichting door Niek De Roo, coördinator Projectbureau Herbestemming Kerken: het belang van trajectbegeleiding en ontwerpend onderzoek
  • Ervaringen en reflecties vanuit de haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd door het ontwerpteam TV TRACE UHASSELT - ARCHITECTEN BROEKX-SCHIEPERS - ARCHITECT SAIDJA HEYNICKX - UR ARCHITECTEN

De toekomst van de parochiekerken in Vlaanderen komt steeds meer op beleids- en bestuursagenda’s. De uitdaging is dan ook groot. De kerken worden steeds minder vaak gebruikt voor de eredienst, en door een kleiner aantal deelnemers. Overal schrijven kerkfabrieken en gemeentebesturen aan toekomstvisies voor de kerken op hun grondgebied. Voor veel kerkgebouwen wordt ook reeds een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor een concreet toekomstig gebruik. 

Deze SmallTalk maakt deel uit van de reeks Herbestemming Kerken, gespreid over het voor- en najaar van 2020 met telkens drie lezingen. Naast de presentatie van concrete cases komt ook de beleidscontext waarin deze ontwikkelingen zich voordoen, aan bod.