Publieksavonden 'Voorbij de verkavelingsdroom' Presentaties en debatten over ontwerpend onderzoek naar ontsnippering, verdichting en kernversterking in Vlaamse steden en dorpen

Het Team Vlaams Bouwmeester organiseert in het kader van de IABR_2018+2020 The Missing Link en You Are Here een reeks publieksavonden rond de ontwikkeling van een nieuw woonlandschap. Na het inleidende debat over woonwensen op 25 september komen de transformatie van goed gelegen verkavelingswijken, duurzame dorpskernversterking en alternatieve ontwikkelmodellen voor betaalbaar wonen aan bod.

In het kader van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR–2018+2020–THE MISSING LINK) wilde het Team Vlaams Bouwmeester de ambities rond wonen, zoals geformuleerd in het meerjarenprogramma, concreter in beeld krijgen: ontsnippering, kernversterking, schaalvergroting en alternatieven voor particulier opdrachtgeverschap.

Na een oproep aan geïnteresseerden stelde het Team Vlaams Bouwmeester drie teams aan om via ontwerpend onderzoek concrete ruimtelijke voorstellen uit te werken voor kwaliteitsvolle alternatieve woontypologieën in diverse contexten. Bovenbouw – Labo S – Kris Delanghe nam de strategische herontwikkeling van stedelijke verkavelingen onder de loep, De Smet Vermeulen architecten onderzochten het grootschalig collectief wonen in stedelijke context en Schenk Hattori Architecture Atelier voerde onderzoek naar duurzame dorpskernversterking.

De resultaten zijn te bezichtigen  op de tentoonstelling You Are Here in de WTC I-toren in de Brusselse Noordwijk. You Are Here is het Brusselse programma van expo’s, stadsdebatten en werksessies in het kader van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK.

Bedoeling van de oefening was om, uitgaande van de doelstellingen die de Vlaamse Bouwmeester heeft geformuleerd, en via een wervende verbeelding, mee te werken aan de ontwikkeling van een nieuw woonlandschap.

In samenwerking met Architecture Workroom Brussels nodigt het Team Vlaams Bouwmeester u graag uit voor vier publieksavonden. Deze zullen plaatsvinden op de 23ste verdieping van het Brusselse World Trade Center, dat met zijn leegstaand winkelcentrum getransformeerd is tot podium en open werkplaats.

Dinsdag 25/09, 19u - 21u

Vertoning film 'Plannen Voor plaats'

met aansluitend een debat over woonwensen met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck, Ruth Soenen (Simply Community), Pascal De Decker (KULeuven) en moderator Els Vervloesem (Architecture Workroom). 

Maandag 01/10, 17.30u - 19.30u

Dirk Somers (Bovenbouw) en Gwenny Moris (Orientes) : ‘Herkavelen’

Presentatie met aansluitend een debat met Michiel Dehaene (LABO S), Oswald Devisch (UHasselt), Linda Boudry (Kenniscentrum Vlaamse Steden) en moderator Joachim Declerck (Architecture Workroom).

Woensdag 10/10, 19u - 21u

Steven Schenk (Schenk Hattori Architecture Atelier) : ‘Duurzame dorpskernversterking’

Presentatie van de studie ‘Stedelijkheid als context en concept, dorpstedelijkheid’ en korte toelichting van masterproeven (UAntwerpen) door Erik Wieërs (Collectief Noord Architecten). Aansluitend debat met Els Nulens (Blauwdruk Stedenbouw), Karel Lhermitte (Landelijke Gilden), Mieke Belmans (coördinator stadsregionale samenwerking Antwerpen) en moderator Maarten Van Acker (UAntwerpen), vanuit het inspiratieboek ‘Veerkracht in Dorpen’.

Donderdag 11/10, 19u - 21.30u

Jürg Keller (Genossenschaft Zurlinden, Zürich) en Paul Vermeulen (De Smet Vermeulen Architecten): Betaalbaar wonen/ Alternatieve Ontwikkelmodellen.

Jürg Keller presenteert het model van de coöperatieve woningbouw in Zürich en de aannemerscoöperatie ‘Zurlinden’, gevolgd door een presentatie over de winsten van compact wonen door Paul Vermeulen en aansluitend panelgesprek rond de lessen voor het Vlaamse woonbeleid.

De verkavelingsdroom: Presentaties en debatten over ontwerpend onderzoek over ontsnippering, verdichting en kernversterking in Vlaamse steden en dorpen

Noteer alvast in uw agenda:

  • dinsdag 25 september 2018, 19-21u
  • maandag 01 oktober 2018, 17.30-19.30u
  • woensdag 10 oktober 2018, 19-21u
  • donderdag 11 oktober 2018, 19-21u

locatie:

  • WTCI Koning Albert II-laan 28-30, 1000 Brussel

Meer info

debat 'woonwensen'
#1 Debatavond 'Woonwensen'

 

debatavond 'Herverkavelen'
#2 Debatavond 'Herverkavelen'

 


#3 Debatavond 'duurzame dorpskernversterking’

 


#4 Lezingen en panelgesprek 'Betaalbaar wonen: alternatieve ontwikkelmodellen’