Projectteams gezocht voor Verkavelingswijken Vul het interesseformulier in voor 18 maart 2022, 11u

Het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester willen steden en gemeenten ondersteunen bij de transformatie van goed gelegen verkavelingswijken en hier een leertraject aan koppelen voor ruimtelijke praktijk en beleid. Doelstellingen zijn: kwaliteitsvol verdichten, het verhogen van de leef- en omgevingskwaliteit en integrale verduurzaming.

Samen met het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester gaan de lokale besturen op zoek naar een multidisciplinair projectteam op maat van het project. Die projectteams zullen tijdens de uitwerkingsfase van dit leerprogramma (augustus 2022 – juni 2024) de transformatie uitwerken. Het regieteam dat de eerste analyse maakte, blijft betrokken en zet tijdens deze fase in op de overkoepelende kennisopbouw over de verschillende cases heen, in een leertraject waar ook experts en andere gemeenten en steden als klankbord betrokken worden. 

Geïnteresseerde en beschikbare projectteams kunnen hun interesse laten blijken via een webformulier. Door middel van deze marktverkenning wordt een lijst samengesteld waaruit de verschillende opdrachtgevers elk een keuze van drie à vijf projectteams maken. De gekozen projectteams worden persoonlijk uitgenodigd om een offerte in te dienen via een ‘onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking’.

Het Departement Omgeving, het Team Vlaamse Bouwmeester en de betrokken stad of gemeente zullen deel uitmaken van de adviescommissie voor de gunning van de opdracht. Na de gunning zetten zij in samenwerking met het regieteam de kwaliteitsbewaking van de projecten verder tijdens overlegmomenten met de weerhouden projectteams.