Project Verzamelgebouwen Brussel van start

Het team URA/Rebel is gestart met het verkennend onderzoek van Pilootprojecten Verzamelgebouwen Brussel. In deze studie zullen ‘wortels/incentives’ geformuleerd worden om initiatieven aan te trekken. Deze thematieken worden afgetoetst op het terrein en aan de markt. Het is de taak van het verkenningsteam om de macro-uitdagingen te koppelen aan concrete opgaven. URA/Rebel zullen de winsten (sociaal, maatschappelijk, economisch, …) formuleren die gegenereerd kunnen worden door de realisatie van deze Pilootprojecten. Aan de hand van cartografisch onderzoek worden potentiële locaties afgebakend. Een algemene financiële analyse van de opbrengstpotentie van studentenhuisvesting in Brussel en benchmark met andere vastgoedinvesteringen ondersteunen de haalbaarheid van de Pilootprojecten.