Oproep Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap 2023 Dien uw project in voor 27 februari 2023

De Prijs Wivina Demeester bekroont publieke opdrachtgevers die met hun voorbeeldig ontwikkelingstraject, doordachte aanpak en zin voor vernieuwing kwaliteit vooropstellen. Opdrachtgevers kunnen zich kandidaat stellen binnen de categorieën ‘Architectuuropdracht’, ‘Masterplan’ en ‘Kunst in opdracht’.  

Publieke en semipublieke bouwheren bepalen in belangrijke mate het architectonische gezicht van Vlaanderen. Met de Prijs Wivina Demeester wil het Team Vlaams Bouwmeester een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen. De prijs bekroont die opdrachtgevers die door hun doordachte aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen. Met de Prijs Wivina Demeester wensen we het belang van een voorbeeldig ontwikkelingstraject te beklemtonen. 

Het realiseren van een bouwwerk is een boeiende maar soms lastige uitdaging. Er is visie voor nodig, zowel architecturaal als functioneel, en de bouwheer moet rekening houden met de omgeving in al haar facetten. Niet alleen de vorm en functie van een gebouw zijn immers van belang, ook een goede dialoog met de eindgebruiker en de andere betrokkenen is essentieel.  

De Prijs Wivina Demeester biedt publieke en semipublieke bouwheren de kans om aan te tonen hoe ze de samenwerking hebben aangepakt, de keuze voor het ontwerp hebben gemaakt en de actoren hebben betrokken bij de realisatie. De focus van de Prijs Wivina Demeester is meer dan ooit het maatschappelijk voorbeeldige opdrachtgeverschap. In de beoordeling van de projecten gaat de aandacht vooral naar de bouwheer en het voorbeeldige traject dat die heeft doorlopen. Opdrachtgevers kunnen zich kandidaat stellen binnen drie categorieën, ingedeeld volgens de schaal van het project. Zowel masterplannen, architectuuropdrachten als kunst in opdracht komen in aanmerking. 

Dien uw project in voor de editie 2023 vóór 27 februari 2023 en grijp de kans om met uw project naar buiten te treden, uw engagement en ervaring te delen en het beleid in Vlaanderen mee vorm te geven. 

De Prijs Wivina Demeester wordt georganiseerd in samenwerking met het Platform Kunst in Opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.