Open Oproep digitaal archief online

De Open Oproep – nog steeds een van de belangrijkste en best gekende instrumenten van het Team Vlaams Bouwmeester - telt op vandaag 34 edities en zo’n 570 projecten, waarvan om en bij twee derden reeds is gerealiseerd. In 2014 werd een begin gemaakt met de inventarisatie en digitale ontsluiting van het hele Open Oproep archief. We hopen dit titanenwerk nooit ‘voltooid’ te kunnen noemen, maar sinds kort is alle informatie integraal beschikbaar voor de gegunde projecten uit de jongste 17 edities.

De Open Oproep is een onderhandelingsprocedure die de publieke bouwheer in staat stelt om, op basis van een sterke maatschappelijke visie, de meest adequate ontwerper te kiezen voor zijn project. Elke opgave wordt voorgelegd aan een selectie van een vijftal ontwerpteams, die ieder een visie en voorstel formuleren. Op die manier omvat het Open Oproep archief een schat aan ontwerpend onderzoek, in de voorbije jaren gevoerd door tal van toonaangevende ontwerpers uit binnen- en buitenland. Studenten, onderzoekers, beleidsmakers, publieke bouwheren en al wie geïnteresseerd is in hedendaagse architectuur en stedenbouw in Vlaanderen, vinden hier een unieke bron van informatie. Concreet vindt u op onze website, voor 201 (semi)publieke opdrachten die via de Open Oproep werden toegewezen, telkens een omschrijving van de opgave, een handig overzicht van de betrokken ontwerpteams, een korte beschrijving van het weerhouden voorstel én een uitvoerige en rijk geïllustreerde toelichting van elk van de gepresenteerde voorstellen. Wij digitaliseren onvermoeibaar verder!