Open Oproep 37 online met vernieuwde procedure Kandidaturen indienen tot 24 februari 2019 om 23u

De Open Oproep procedure is vernieuwd en is vanaf nu gebaseerd op de ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat het anoniem indienen komt te vervallen. Projecten uit Open Oproep 36 en ouder blijven verlopen volgens de oude procedure. Kandidaatstellingen voor de nieuwe Open Oproep kunnen tot 24 februari 2019, 23u.

Nieuwe procedure Open Oproep

De nieuwe wet op de overheidsopdrachten was de aanleiding voor een vernieuwde Open Oproep procedure. De belangrijkste wijziging is het wegvallen van de anonieme fase. Tevens werd het online platform Mijn Open Oproep vernieuwd en uitgebreid. Zo is het vanaf Open Oproep 37 verplicht om offertes online in te dienen.

Lees meer

Stel u kandidaat voor Open Oproep 37

Kandidaturen kunnen via deze website ingediend worden. Hiervoor doorloopt u volgende stappen:

Inloggen

Inloggen en inschrijven starten, kan via de pagina 'ontwerpers' onder instrumenten > Open Oproep

Het vervolledigen van de persoonlijke gegevens (NIEUW)

Om deel te nemen aan de Open Oproep dient u volgende bijkomende informatie in te vullen:

  • Uw ondernemingsnummer
  • Een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
  • De noodzakelijke documenten betreffende de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een openbare aanbestedingsprocedure (enkel voor bureaus die niet in België zijn gevestigd)

Het aanduiden van uw voorkeursprojecten

Vervolgens kan u de projecten selecteren waarvoor u zich kandidaat wenst te stellen.

Het selecteren van de inschrijvingsvorm: bureau of tijdelijke vereniging

Het selecteren van een reeds bestaande of het aanmaken van een nieuwe tijdelijke vereniging gebeurt na het aanduiden van uw voorkeursproject(en).

Zorg er wel voor dat uw partners in de tijdelijke vereniging reeds een account hebben bij de Vlaamse Bouwmeester en dat zijn hun profiel vervolledigd hebben.                

Als u een nieuwe tijdelijke vereniging wil aanmaken en uw partnerbureau verschijnt niet in de lijst, dan bestaat de kans dat dit bureau reeds kandidaat is voor het project (of dat het bureau zijn profiel nog niet vervolledigde). Om dubbele inschrijvingen te vermijden, verbergt het systeem teams die reeds hetzelfde project hebben aangeduid als voorkeursproject. In dergelijk geval is het raadzaam contact op te nemen met uw partnerbureau.

'Visie op de opdracht' en 'intentie tot samenwerking'

Per project geeft u uw eerste analyse, ambities en eventuele intenties tot samenwerking in. Meer informatie over de intentie tot samenwerking en het onderscheid met een tijdelijke vereniging kan u vinden in de handleiding (onder punt 6).

Het uploaden van het portfolio

Hoeveel portfolio's moet u opmaken?

Het aantal portfolio's is gelijk aan het aantal bureaus en tijdelijke verenigingen waarmee u zich inschrijft. Als u zich enkel inschrijft als bureau dan maakt u één portfolio voor uw bureau. Dit portfolio is van toepassing voor alle projecten waarvoor u zich kandidaat stelt. Als u zich inschrijft als bureau en als tijdelijke vereniging, dan maakt u twee portfolio's, één voor uw bureau en één voor uw tijdelijke vereniging. Voor elke bijkomende tijdelijke vereniging maakt u een bijkomend portfolio. De maximale grootte van een afzonderlijk portfolio bedraagt 50 Mb. Het mag opgemaakt worden in .pdf of .doc formaat.

Welke informatie bundelt u in uw portfolio('s)?

Minimaal vermeldt u drie referentieprojecten die in eigen naam werden uitgevoerd. Dit mogen ook onderzoeksopdrachten, afstudeerwerken, niet gerealiseerde plannen,... zijn.

Het portfolio is een belangrijk document voor het maken van selecties en het is uw visitekaartje ter attentie van de Vlaamse Bouwmeester en de opdrachtgevers. Vanzelfsprekend kan u meer dan drie projecten vermelden (maar kwaliteit primeert boven kwantiteit). Verder probeert u een goed leesbaar en gestructureerd document te maken met wervend beeldmateriaal en beknopte toelichtingen. Aspecten die u aan bod kan laten komen zijn: een teampresentatie, de visie van het ontwerpteam, referentieprojecten, de motivatie van uw kandidatuur, een eerste projectgebonden reflectie,.... Een wervend karakter en een persoonlijke touch kunnen een meerwaarde zijn.