Ontwerp- en onderzoeksteam gezocht voor LABO MOBILITEIT Indienen ten laatste op 10 september 2018, vóór 11u00

In LABO MOBILITEIT willen we op de ruime Gentse stadsregio een aantal toekomstscenario's voor een polycentrische, combi-mobiele stadsregio uittesten. Wat zijn mogelijke scenario's en principes om in de stadsregio een grotere samenhang tussen ontwikkelingen in mobiliteit (Mobility as a Service / gedeelde mobiliteit) enerzijds en ruimtelijke knooppunten anderzijds te stimuleren? Hoe ontwikkelt de stadsregio een veerkrachtig netwerk waarin vlot geschakeld wordt tussen duurzame en gedeelde vervoersmodi? Hoe koppelen we ruimtelijke ontwikkelings- en verdichtingsvraagstukken aan dit toekomstige mobiliteitsmodel?

LABO RUIMTE is voor deze onderzoeksopdracht op zoek naar een multidisciplinair ontwerp- en onderzoeksteam.