Nieuwe Bouwmeester nog niet gevonden

Begin september werd de vacature opengesteld voor een nieuwe Vlaams Bouwmeester. Hiermee zette de Vlaamse Regering haar ambitie voor een kwalitatieve leefomgeving in Vlaanderen kracht bij en werd de doorstart van de missie en de werking van het Team Vlaams Bouwmeester bevestigd.

De procedure, die inhoudelijk begeleid werd door externe experten, leverde echter geen geschikte kandidaat op. Minister-president Bourgeois zal na een evaluatie van de gelopen procedure begin 2016 een nieuwe oproep tot kandidaatstelling lanceren.

Stefan Devoldere blijft aan als waarnemend Vlaams Bouwmeester tot de indiensttreding van de nieuwe Bouwmeester

Voor meer informatie kan u bij de woordvoerder van minister-president Geert Bourgeois terecht: 
Benjamin.Muylaert@vlaanderen.be 
0473 95 25 69