Nieuwe Bouwmeester expertengroep aangesteld Vier nieuwe deskundigen aan de zijde van Erik Wieërs en zijn team

Sinds 2015 worden de Vlaamse Bouwmeester en zijn team geflankeerd door een expertengroep. Op 30 september 2021 stelde minister-president Jan Jambon op voordracht van de Vlaamse Bouwmeester de nieuwe groep aan. De komende vier jaar zullen Aglaée Degros, Annelies De Nijs, Maarten Liefooghe en Glenn Lyppens het bouwmeesterschap inspireren en ondersteunen.

De nieuwe expertengroep treedt in de voetsporen van André Loeckx, Els Nulens, Bart Verschaffel en Sylvie Van Damme, die van 2017 tot medio 2021 het bouwmeesterschap van Leo Van Broeck actief ondersteunden, en huidig Bouwmeester Erik Wieërs deskundig adviseerden bij de ontwikkeling van een meerjarenprogramma voor het nieuwe mandaat.

Begin juni 2021 lanceerde het Team Vlaams Bouwmeester een oproep tot kandidatuurstelling voor de nieuwe expertengroep. Bij de keuze uit de vele gewaardeerde kandidaturen werd – met de Bouwmeester Ambitienota 2020-2025 in het achterhoofd – gezocht naar een evenwicht tussen onderzoek en praktijk, en naar een diversiteit aan specialismen (architectuurcultuur, wonen, erfgoed, mobiliteit, landschap). De keuze viel op:

  • architect en stedenbouwkundige Aglaée Degros, stichtend vennoot van het Brusselse ontwerp- en onderzoeksbureau Artgineering en hoofd van het Institute of Urbanism aan de TU Graz;
  • Ir.-architect Annelies De Nijs, zaakvoerder en projectdirectrice van Atelier Horizon, een Brussels bureau dat inzet op het raakvlak tussen landschap en stedenbouw;
  • Prof. Dr. Ir. Maarten Liefooghe, docent architectuurtheorie, -geschiedenis en -kritiek aan de Universiteit Gent;
  • architect Glenn Lyppens, die onder meer werkt aan een doctoraat over de rol van architectuur binnen robuuste collectieve woonmodellen.

De Bouwmeester en het Team kijken uit naar een vruchtbare samenwerking!

Atelier Bouwmeester ©Filip Dujardin