Lifetime Achievement Award voor bOb Van Reeth, Olivier Bastin en Chantal Dassonville Eervolle vermelding op de Brussels Architecture Prize 2023

De Lifetime Achievement Award van de Brussels Architecture Prize gaat dit jaar naar drie persoonlijkheden: bOb Van Reeth, Olivier Bastin en Chantal Dassonville. Als ‘Bouwmeesters’ brachten zij, elk op hun manier, een nieuwe architectuurcultuur tot stand. Verlicht opdrachtgeverschap stond daarbij telkens centraal. Goede architectuur begint bij een goed gesprek, heldere ambities en goede procedures. Pas dan kan de architect zijn werk doen. 

Op 12 december werden in BOZAR de winnaars van de tweede editie van de Brussels Architecture Prize bekendgemaakt. De prijs is een initiatief van het Brussels Gewest, uitgevoerd door Urban in co-productie met A+ Architecture in Belgium. 

De Lifetime Achievement Award is een vermelding voor een Brussels bureau of architect die dankzij jarenlange inzet positieve veranderingen heeft kunnen teweegbrengen voor Brussel. De onderscheiding gaat dit jaar niet naar één maar naar drie personen: Olivier Bastin, Chantal Dassonville en bOb Van Reeth waren elk als eerste ooit verantwoordelijk voor de implementatie van een succesvol architectuurbeleid in respectievelijk Brussel, de Franstalige Gemeenschap en Vlaanderen. Ze legden de grondslag voor de procedures en instrumenten die vandaag tot ver in het buitenland de referentie vormen voor het bereiken van architecturale kwaliteit. Met deze erkenning wilde de jury hun erfenis veiligstellen. Dankzij hen kent België een rijke architectuurcultuur en krijgt de Brussels Architecture Prize zin.

-bOb Van Reeth

bOb Van Reeth zette als eerste Bouwmeester in Vlaanderen en België de toon, maar het was minister Wivina Demeester die de functie in het leven riep. De Bouwmeester moest de architecturale kwaliteit van de gebouwen van de Vlaamse overheid bevorderen en het publieke opdrachtgeverschap versterken.

-Chantal Dassonville

Hoewel er nog steeds geen Waalse Bouwmeester is, bestaat er binnen de Franse Gemeenschap al sinds 2007 een Cellule Architecture, waarvan de fundamenten voor goede procedures die architectuurkwaliteit ondersteunen al gelegd werden in 1997.

-Olivier Bastin

Het Brussels Gewest stelde pas tien jaar na Vlaanderen een ‘bouwmeester maître architecte’, kortweg BMA aan. Olivier Bastin, medestichter van architectuurbureau l’escaut, nam die rol als eerste op. Hij introduceerde een nieuwe visie op architectuurkwaliteit, maar ook op de discussie daarover.

Daarnaast werden prijzen uitgereikt in de volgende categorieën:

SMALL INTERVENTION

V+ architecten - Maison Jupiter

MAJOR INTERVENTION

URA Yves Malysse Kiki Verbeeck - BTL Kindergarten & Primary School

PUBLIC SPACE

Générale Assemblée d'Architectes - Parc des Brigittines 

EXTRA MUROS

Bureau Bas Smets - Arles Luma Parc des Ateliers

PROMISING YOUNG ARCHITECT AWARD

Laura Muyldermans 

PEOPLE’S CHOICE AWARD

Filter Café Filtré Atelier - Openstreets 22