Kandidaten Open Oproep 40 bekendgemaakt Lijst van geldige kandidaturen toegevoegd aan de projectfiches

De lijsten met geldige kandidaturen zijn nu terug te vinden in de online projectfiches. Met deze lijsten gaan de opdrachtgevers en het Team Vlaams Bouwmeester de komende weken en maanden aan de slag om per project een selectie te maken van drie tot vijf teams. De geselecteerde teams zullen een uitnodiging ontvangen van de opdrachtgever.

De kandidaatstelling voor Open Oproep 40 liep van 3 juli tot 21 augustus 2020. Er kon gekandideerd worden voor een diverse lijst met bouwopdrachten, herbestemmingsopdrachten, opdrachten voor masterplannen en inrichting van publieke ruimte.

In totaal ontving het Team Vlaams Bouwmeester 360 kandidaturen voor de acht projecten. Er dienden 224 bureaus (62%) en 136 tijdelijke verenigingen (38%) een kandidatuur in. 166 van de kandiderende teams (74%) hebben een Belgisch contactbureau en 44 (12%) een Nederlands contactbureau. 50 bureaus (14%) of tijdelijke verenigingen hebben een contactbureau gevestigd in een andere Europese lidstaat. Ten slotte zijn er zes kandidaturen met een contactbureau in het Verenigd Koninkrijk en vijf kandidaturen met een contactbureau in de Verenigde Staten.

Uit deze lijsten zullen de opdrachtgevers, geadviseerd door de Vlaamse Bouwmeester, een selectie maken van drie, vier of vijf bureaus. De opdrachtgevers zullen de geselecteerde bureaus uitnodigen voor het bijwonen van één of twee briefings en voor het indienen van een offerte. Uit de verschillende offertes zal de gunningscommissie één team voordragen voor de uitvoering van de opdracht.

Voor verdere vragen over de procedure kan u steeds telefonisch terecht bij het Team Vlaams Bouwmeester op het nummer +32 490 58 73 38, of via openoproep@vlaanderen.be