Kandidaten gezocht voor expertenpool regionale kwaliteitskamer Interwaas, Solva en Veneco Dien uw kandidatuur in voor woensdag 20 maart 2019, 16u

De drie streekontwikkelingsintercommunales Interwaas, Solva en Veneco lanceren, met de steun van het Team Vlaams Bouwmeester, een oproep aan experten die deel willen uitmaken van een expertenpool en kwaliteitskamer. Experten op het gebied van (landschaps)architectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning, mobiliteit, duurzaamheid, onroerend erfgoed, juridische en financiële aspecten, worden uitgenodigd hun kandidatuur in te dienen.

Ruimtelijke vraagstukken en vergunningsdossiers draaien steeds vaker rond inbreiding en kernversterking. Hoe kunnen we projecten en dossiers benaderen zonder de identiteit van een kern aan te tasten? Dit zijn vraagstukken die nood hebben aan een multidisciplinaire aanpak en waarbij een externe kijk interessant en aangewezen kan zijn. Uit de dagelijkse praktijk wordt deze nood gesignaleerd door lokale besturen, maar ook private ontwikkelaars hebben baat bij een deskundig onderbouwd advies. Als verlengstuk van de lokale besturen voelen de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden goed aan welke ondersteuning hun gemeenten nodig hebben om tot kwalitatieve projecten te komen. De doelstelling is om het lokale niveau te versterken, om kennis uit te wisselen en de expertise te verhogen.

Daarom bundelen de streekontwikkelingsintercommunales Interwaas, Solva en Veneco de krachten om de architecturale en ruimtelijke kwaliteit in de regio te verhogen. Hiervoor richten ze het samenwerkingsverband VakWeRK op, waarbij WeRK staat voor ‘Werken aan ruimtelijke kwaliteit’. Het ondersteuningsaanbod bestaat o.a. uit de oprichting van een regionale kwaliteitskamer en het aanleggen van een expertenpool. De drie streekontwikkelingsintercommunales lanceren, met de steun van het Team Vlaams Bouwmeester, een oproep voor experten die deel willen uitmaken van de expertenpool en de kwaliteitskamer. Kandidaat-leden met ervaring en autoriteit in één van de expertisegebieden architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning, mobiliteit, duurzaamheid, onroerend erfgoed, juridische kennis en financiële kennis, kunnen uiterlijk tot woensdag 20 maart 2019, 16u00 hun kandidatuur indienden.

Bekijk functieprofiel en meer info

 

Kandidaat-leden bezorgen hun motivatiebrief, curriculum vitae en portfolio bij voorkeur per e-mail aan kwaliteitskamer@vakwerk.eu of schriftelijk aan de intercommunale Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.

De postdatum heeft bewijskracht.

 

Voor meer info over deze oproep kunt u contact opnemen met Tina Verschueren van de intercommunale Veneco, 09/218.99.42 of mailen naar tina.verschueren@veneco.be.