Experten gezocht voor kwaliteitskamer streekintercommunales IGEMO, Interleuven en Haviland Aanmelden tot 1 mei 2019

Ad hoK, het Huis voor omgevingskwaliteit, opgericht door streekintercommunales IGEMO, Interleuven en Haviland, is op zoek naar experten voor zijn kwaliteitskamer. De kwaliteitskamer verleent advies aan 75 gemeentebesturen over complexe ruimtelijke vraagstukken. Men zoekt experten in de domeinen (landschaps)architectuur, ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu, (onroerend) erfgoed, mobiliteit en duurzaamheid.