Conceptsubsidie Stedenbeleid: ontwerpers gezocht voor vijf geselecteerde stadsvernieuwingsprojecten Dien uw interesseformulieren in tot 16 maart 2022

Eind 2021 kende de Vlaamse Regering aan vijf projecten een conceptsubsidie toe in het kader van de stadsvernieuwingsoproep 2021. Ontwerp- en studiebureaus die interesse hebben om één of meerdere van deze projecten uit te voeren, kunnen hun belangstelling kenbaar maken tot 16 maart 2022. Voor elk project moet een apart interesseformulier worden ingevuld. 

Vijf aanvragers ontvangen een conceptsubsidie van Stedenbeleid Vlaanderen voor hun stadsvernieuwingsproject:

  • Stad Dendermonde, Ontwikkelingsplan site Krijgshospitaal
  • Stad Aarschot, Domein Schoonhoven
  • Stad Leuven, Sint-Jacobskerk en omgeving als wijkhart voor de benedenstad
  • Stad Roeselare, Zwerfruimte met potentieel voor verweving en verdichting
  • Stad Gent, Werk aan de Watersportbaan

Via www.stedenbeleid.vlaanderen.be vindt u meer informatie over de goedgekeurde conceptsubsidies 2021:

  • de projectfiche uitgewerkt door de peter/meter vanuit het regieteam;
  • het aanvraagformulier zoals ingediend door de stad;
  • de juryfiche met de beoordeling van de jury stadsvernieuwing;
  • de presentatie voor de jury.

Interesseformulieren kunnen uiterlijk tegen woensdag 16 maart 2022 worden ingediend via stedenbeleid@vlaanderen.be