170 bureaus stellen zich kandidaat voor Open Oproep 45 In totaal zijn er 122 kandidaturen voor 3 projecten

Voor Open Oproep 45 stelden 170 bureaus zich kandidaat, waarvan 106 Belgische. Onder de 66 buitenlandse ontwerpbureaus tellen we bureaus uit Nederland (40), het Verenigd Koninkrijk (7), Frankrijk (5), Spanje (4), Zwitserland (2), Duitsland (2), Denemarken (2) en telkens één bureau uit India, Noorwegen en Polen.

Deze 170 bureaus dienden in totaal 122 kandidaturen in voor 3 projecten. Er zijn 61 kandidaturen voor het project van de Hogeschool PXL in Hasselt (OO4502), 31 kandidaturen voor het project van Emiliani vzw in Lokeren en 30 kandidaturen voor het project van Ons Dak in Maaseik. Met gemiddeld 37 kandidaturen ligt het aantal kandidaturen per project hoger dan bij voorgaande Open Oproepen, waar we gemiddeld iets meer dan 20 kandidaturen per project ontvingen.

Momenteel wordt bekeken of de kandidaatstellingen administratief in orde zijn en of de kandidaatstellingen voldoen aan de selectiecriteria. Binnenkort plaatsen we de lijsten met de definitieve kandidaten op de projectfiches op de website. In de loop van de maand april volgen de eerste selectievergaderingen met de bouwheren.

Open Oproep 45