OO3705 visiebundel © OUEST ARCHITECTURE, VERSA

OO3705 visiebundel © OUEST ARCHITECTURE, VERSA

OO3705 visiebundel © OUEST ARCHITECTURE, VERSA

OO3705 visiebundel © OUEST ARCHITECTURE, VERSA

OO3705 visiebundel © OUEST ARCHITECTURE, VERSA

OO3705 visiebundel © OUEST ARCHITECTURE, VERSA

Laureaat: OUEST ARCHITECTURE, VERSA

De studieopdracht voor de uitvoering van een mastervisie met inbegrip van de uitvoering van een uitbreiding van de infrastructuur voor Rosas, Ictus en P.A.R.T.S. te Vorst werd gegund aan de tijdelijke vereniging OUEST / VERS.A.

Het ontwerp van TV OUEST / VERS.A voor de uitbreiding van de site van Rosas, Ictus en P.A.R.TS respecteert de historische logica van de site. De bestaande gebouwen blijven de eerste aanblik van de site bepalen en het voorliggend ontwerp zoekt in eerste instantie aansluiting bij de eigenheid van de bestaande ruimtes en hun gebruik.

De open ruimte fungeert hierbij als drager van het programma. De toegang van op de Van Volxemlaan opent de bestaande, serene voortuin, de grote rode beuk blijft hier de hoofdrolspeler. Naarmate het terrein verder afdaalt wordt de tuin intiemer met dense beplantingen. Alle functionele verhardingen worden aan de uitersten van de site georganiseerd.

Rosas, Ictus en P.A.R.T.S. hebben nood aan een duidelijke eigen plek maar evenzeer aan ruimte om samen te komen, te praten, te verblijven. Deze manier van samenleven en werken, ‘living apart together’, vormt de basis voor de verdere uitbreiding van de site. Het ontwerpteam zet daarom in op een heldere circulatie en optimaliseert de interne werking. De logistieke werking tussen laad- en loszone en opslagruimten; tussen opslagruimten en studio’s, RPS (Rosas Performance Space) en repetitieruimten werd doordacht uitgewerkt en vertrekt vanuit eenvoudigecirculatiepatronen. Het no-nonsensekarakter van de centrale ‘Blanchisserie’ laat een ongedwongen reconversie van de ruimtes toe. De zonnige zuidvleugel wordt ingericht als een ontmoetingsplek centraal op de site met cafetaria, vergaderruimtes, keuken en fitness. Aan de vrijgekomen noordzijde krijgt Ictus nieuwe repetitieruimtes. Vier nieuwe dansruimtes voor P.A.R.T.S. worden opgericht naast de bestaande RPS. Het stapelen van de studio’s resulteert in een minimale footprint en laat zo veel mogelijk ruimte voor de tuin

Vorst OO3705

Volledige studieopdracht voor de uitvoering van een mastervisie met inbegrip van de uitvoering van een uitbreiding van de infrastructuur voor Rosas, Ictus en P.A.R.T.S. te Vorst.

Status project
Genomineerden