Bouwmeester Scan Beringen Bouwmeester Scan Beringen

Bouwmeester Scan Beringen

Situering van de gemeente

Beringen is een stad gelegen aan de westelijke rand van de provincie Limburg, ruwweg in het midden tussen Hasselt, Diest en Geel. De streek rond Beringen, van Leopoldsburg tot Heusden-Zolder en Houthalen-Helchtere, wordt weleens beschreven als het 'strokenlandschap', een weefsel van lineaire bebouwingsclusters afgewisseld met parallele, vrij intacte en open beekvalleien. Die beken stromen hier van op het Kempens Plateau zuidwestelijk richting Demervallei en hebben het cultuurlandschap van Beringen en haar buurgemeenten echt gevormd.

Beringen maakt deel uit van een sterk polycentrische regio zonder een heel duidelijke hiërarchie. Die regio is provincie-overschrijdend en bevat o.a. Beringen, Tessenderlo, Leopoldsburg, Geel en Diest als lokale centra met elk op zich een breed voorzieningenaanbod. Bovenlokaal is er vooral Hasselt als belangrijke aantrekkingspool, maar die stad ligt eigenlijk al wat buiten de directe invloedssfeer van Beringen en dient vooral als pendelbestemming en bestemming voor funshoppers die in het weekend eens ergens anders heen willen. Onderwijs, dagelijkse voorzieningen, zelfs heel wat socio-culturele voorzieningen zijn te vinden binnen het lokale polycentrische netwerk.

Een ander structurerend element voor Beringen is de ligging aan de heel belangrijke infrastructuurbundel van Albertkanaal en E313, die haaks op de beekvalleien loopt. Langs deze corridor is het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) gegroeid, waarbinnen Beringen een belangrijke rol speelt met het bovenlokaal industrieterrein Ravenshout. Deze infrastructuurbundel deelt de gemeente echter ook op in twee delen, met Paal meer richting westen georiënteerd (Diest) en Beringen, Beverlo en Koersel in de noord-zuid logica van het strokenlandschap tussen Ham en Houthalen.

Qua open ruimte bezit Beringen een van de meest unieke Vlaamse natuurgebieden, de Vallei
van de Zwarte Beek. Dit gebied sluit aan bij de heide- en boscomplexen van het militair domein van Leopoldsburg (kamp van Beverlo) en de boscomplexen van Koersel en Hechtel gelegen op het Kempisch plateau. In Beringen vormen deze bossen een harde grens van de bebouwde ruimte. In die zin zijn ze op hun manier ook een mentale en fysieke barrière. De relatie tussen Beringen en Hechtel-Eksel aan de andere kant van deze natuurgebieden, is hierdoor heel beperkt.

Bouwmeester Scan Beringen Stadsbestuur Beringen

De stad Beringen is 78,3 km² groot en telde 46.882 inwoners in 2021.

ontwerpteam

Buur

Eindrapport

Lees het eindrapportCover Bouwmeester Scan Beringen