Start Academische Werkplaats De-Institutionalisering Nieuwe concepten voor meer inclusiviteit voor personen met een handicap.

Op vrijdag 7 oktober 2022 werd de Academische Werkplaats De-Institutionalisering (AWDI) gelanceerd. Doel van de Werkplaats is kennis op te bouwen rond innovatieve opvattingen over en strategieën in de gehandicaptenzorg. 

Er is eensgezindheid over de opvatting dat personen met een handicap niet gezien en behandeld mogen worden als objecten van zorg en niet afgezonderd behoren te worden van de samenleving in grootschalige residentiële instituten. Het streven naar gemeenschapsgerichte zorg en ondersteuning in Vlaanderen is echter behoorlijk complex. Het inclusiebeleid blijkt zeer geschikt voor personen met een handicap die hun noden, behoeften en wensen kenbaar kunnen maken, rechten kunnen claimen, zelf zorg kunnen inkopen en beheren. Voor de meest kwetsbare personen met een handicap is dit evenwel niet haalbaar, en zij blijven in een residentiële, institutionele context terechtkomen. Daarom wil het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) verder kennis opbouwen over innovatieve opvattingen en strategieën van de-institutionalisering. De Academische Werkplaats zal via een wisselwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek de vinger aan de pols houden.

Door het woon-, welzijns- en omgevingsbeleid vanuit een sociaal-ruimtelijk perspectief door te lichten, willen de initiatiefnemers de creatie van inclusieve woon- en leefomgevingen voor zorgbehoevenden mee mogelijk maken.

De kick-off op 7 oktober startte met een plenair deel, waarin werd teruggekeken op de voorgeschiedenis maar ook een vooruitblik werd geworpen op de werking van de Academische Werkplaats. Daarna werd het lerend netwerk opgestart in zes workshops. In elke workshop werd ruimte gemaakt voor dialoog en reflectie over innovatieve praktijken tussen burgers met een handicap, professionals en organisaties, architecten en stedenbouwkundigen, en beleidsmakers.

De Academische Werkplaats De-Institutionalisering (AWDI) is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Gent, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het Team Vlaams Bouwmeester.

 

Pilootproject Zorg, De Korenbloem Kortrijk

Meer info 

Kick-off Academische Werkplaats De-Institutionalisering

  

Wanneer Vrijdag 7 oktober 2022 van 9.30u tot 16.30u. 

Waar Ateliers des Tanneurs, Huidevettersstraat 60A, 1000 Brussel

 

Onderdeel van het traject Ruimte voor zorg
Partner(s) VAPH, Universiteit Gent, Team Vlaams Bouwmeester

 

ruimtevoorzorg.be