Verkenning #1 Reflectie

Het Team Vlaams Bouwmeester nodigde fotograaf Michiel De Cleene, kunstenaars Mark Luyten en Thomas Verstraeten, en documentairemaakster Nahid Shaikh uit om zich, in alle vrijheid en vanuit hun eigen artistieke of documentaire praktijken, te buigen over het dorp en de bezorgdheden die we hun voorlegden. Op hun beurt nodigden ze filosoof Johan Braeckman uit een bijdrage te leveren. De resultaten van deze verkenning werden begin 2022 getoond op de tentoonstelling 'Dorpelijkheid' in het Atelier bouwmeester.

Drie invalshoeken

Michiel De Cleene gaf zijn bijdrage de vorm van een nieuwe publicatie, die hij in het Atelier Bouwmeester ontvouwde. Nahid Shaikh draaide een film in het Oost-Vlaamse dorp Sint-Maria-Oudenhove. Mark Luyten en Thomas Verstraeten exploreerden de mogelijkheid, een ‘zomeracademie’ te organiseren in het Kempense dorp Balen, wat resulteerde in een imposante maquette. De drie erg verschillende pogingen om grip te krijgen op de dorpse omgeving hebben wellicht één ding gemeen: dat ze via getuigenissen en verhalen de grens aftasten tussen documentaire en fictie. Bij de tentoonstelling verscheen een bezoekersgids, met een onuitgegeven tekst van Johan Braeckman.

Tentoonstelling 'Dorpelijkheid'

De tentoonstelling liep van 15 januari tot en met 26 april 2022 in het Atelier Bouwmeester. Op donderdag 28 april organiseerden we een ‘public talk’ als finissage van de tentoonstelling. Architect en auteur Paul Vermeulen ging in gesprek met Michiel De Cleene, Mark Luyten en Thomas Verstraeten over hun bijdragen aan de tentoonstelling.

Zaalzicht tenstoonstelling 'Dorpelijkheid' in het Atelier Bouwmeester'

Tentoonstelling Dorpelijkheid: Nahid Shaikh - Allures

Tentoonstelling Dorpelijkheid: Mark Luyten en Thomas Verstraeten - Zomeraccademie in Balen

 

Expo Dorpelijkheid

De expo was te bezoeken van 15 januari 2022 tot en met 26 april 2022 in het Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59, 1000 Brussel

Download de bezoekersgids

Herbeluister

In het radioprogramma Pompidou op Klara bespreekt Koen Van Synghel de tentoonstelling over dorpelijkheid

HERBELUISTER