Verkenning #2 Summerschool ‘TAFERELEN VAN DORPELIJKHEID’

In september 2022 wordt een summerschool georganiseerd rond het thema 'Dorpelijkheid. De summerschool is opgevat als een ontwerpend onderzoek naar beeldende dorpse typologieën. De summerschool vindt plaat in het Atelier Bouwmeester, van 12 tot 22 september 2022.

Met de summerschool ‘Taferelen van dorpelijkheid’ wil het Team Vlaams Bouwmeester een beter zicht krijgen op de betekenis van ruimtelijke kwaliteit in een dorpse context, en hoe die vorm kan krijgen in een nieuwe architectuur en ruimtelijke ordening. Via het maken van ‘dorpstaferelen’ rond verschillende thema’s (collectiviteit, ontmoeting, verdichting, dorpelijk karakter, dorpelijk wonen, dorpelijke spelers en dorpelijke taferelen…) gaan we op zoek naar een nieuwe dorpse identiteit. We verbinden aan deze zoektocht graag ook een discursief luik, via de productie van begeleidende teksten (beschrijvingen, reportages, essayistisch werk…). We willen ‘dorpelijkheid’ immers niet enkel in beeld brengen: het is de bedoeling met de beelden naar buiten te komen en er met lokale besturen over in gesprek te gaan, om het debat verder aan te wakkeren en aan te zetten tot reflectie.

De studenten onderzoeken wat we onder ‘dorpelijkheid’ kunnen verstaan en wat de betekenis ervan kan zijn in de huidige context van ruimtelijke transitie (kernversterking en vrijwaring van het landschap, ontharding, modal shift, klimaatverandering, ecologie,…). Ze verbeelden en verwoorden mogelijke toekomstbeelden voor het dorp, door na te denken over alternatieve typologieën, de omgang met collectieve en publieke ruimte, de relatie tot de natuur, nieuwe ontmoetingsplekken, enz.). Ze vertrekken daarbij telkens van een foto van een bestaande toestand in een concreet dorp. Het Team Vlaams Bouwmeester levert de startbeelden. De deelnemers aan de summerschool werken in duo en worden begeleid door diverse experts en ervaringsdeskundigen. De resultaten worden gepresenteerd in een tentoonstelling en zullen gebruikt worden om het debat over dorpelijkheid aan te gaan met diverse betrokkenen en geïnteresseerden.