Bouwmeester Scan Arendonk

Situering van de gemeente

Arendonk is een grensgemeente met landelijk karakter aan de noordrand van Vlaanderen. Ze is omgeven door een aantal eveneens landelijke gemeenten op Vlaams en Nederlands grondgebied: Postel, Retie, Ravels, Reusel. Op iets grotere afstand - 10km en meer - liggen kleinere steden als Mol, Geel en Turnhout. De grotere Nederlandse steden Eindhoven en Tilburg liggen toch al meer dan 25km verderop. Naar Vlaamse grote steden is het al gauw meer dan 50km rijden.

De E34 is de belangrijkste bovenlokale ontsluiting voor Arendonk. Door de kern lopen enkele bovenlokale N-wegen. Dit zijn geen echte structurele verbindingswegen op regionaal niveau - de E34 heeft deze rol overgenomen – en zijn eerder verbindingen met de buurgemeenten. Spoorwegen of tramlijnen zijn er in Arendonk niet; hoogfrequente buslijnen al evenmin. Door Arendonk loopt het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, een verbindingskanaal tussen Albertkanaal en het kanaal Bocholt-Herentals. Scheepvaart is er echter beperkt. We kunnen dus wel stellen dat Arendonk ophangt aan de E34.

Een heel groot deel van Arendonk, ten noorden van de kern Arendonk, is onderdeel van aaneengesloten openruimtegebieden die zich uitstrekken over delen van de buurgemeenten en tot in Nederland.

Dwars door het zuidelijk openruimtegebied loopt de E34 en ligt het regionale bedrijventerrein ‘Hoge Mauw’. Arendonk is immers ook geselecteerd als economisch knooppunt.

Bouwmeester Scan Arendonk Gemeentebestuur Arendonk

De gemeente Arendonk is 55,36 km² groot en telde 13.300 inwoners in 2018.

 

Ontwerpteam

BUUR, KUL research and development-SADL, Proflow

Eindrapport

Lees het einddocumentCover Bouwmeester Scan Arendonk