Bouwmeester Scan Zulte

Situering van de gemeente

Historisch maakten Machelen en Olsene deel uit van een dorpengordel langs de oude oevers van de Leie. Het gehucht Zulte ontstond langs het historische tracé Gent-Kortrijk ter hoogte van de dreef naar het kasteel Ter Lake. Na de eerste heraanleg van de Leie heroriënteerde Olsene zich ook langs dit tracé. Staatsrechterlijk behoorden de dorpskernen tot de kasselrij Kortrijk (11e eeuw), administratief behoorden ze tot de roede van Deinze. Na de annexatie van de Franse Republiek (1795) werd het oude graafschap verdeeld in twee departementen: Leie en Schelde. Zulte, Olsene en Machelen vielen onder het Scheldedepartement, waaruit in 1814, onder Hollandse bezetting het huidige Oost-Vlaanderen is gegroeid. Tot dan hadden de dorpen het uitzicht van een 'lappendeken', gevormd door heerlijkheden en leengronden. In de 19e en eerste helft van de 20ste eeuw kende Zulte een sterke groei door de komst van handel en nijverheid en een belangrijke vlashandel en -teelt. Ook de aanwezigheid en verbetering van de talrijke verkeerswegen, de rijksweg 14 (N43), de spoorweg Gent-Kortrijk (met stations in Machelen, Olsene en Zulte), de verbrede en gekanaliseerde Leie en later de nabijheid van de autosnelweg werkten stimulerend voor de uitbouw tot industriegebied.

Bouwmeester Scan Zulte Gemeentebestuur Zulte

De gemeente Zulte is heeft een oppervlakte van 32,52 km² en telde 15.709 inwoners in 2019 

Ontwerpteam

Maat-ontwerpers, Voorland, Tractebel

Eindrapport

Lees het einddocumentCover Bouwmeesterscan Zulte