Bouwmeester Scan Pelt

Situering van de gemeente

Gelegen in de noordwesthoek van provincie Limburg, in het noordwesten grenzend aan Nederland. Pelt maakt deel uit van het landschap van de Dommel- en Warmbeekvallei, een open agrarisch landschap met ecologisch waardevolle beekvalleien in het noordoosten van de Lage Kempen.

Pelt is de fusiegemeente van Neerpelt en Overpelt en bevindt zich in de regio Noord-Limburg op de zogenaame 'Kempische As', een stedelijk netwerk langs N71, kanaal Bocholt-Herentals en spoorweg (de vroegere IJzeren Rijn). Binnen dat netwerk zitten een reeks kleinstedelijke gebieden: van Herentals, Geel en Mol in de provincie Antwerpen tot de Limburgse kleinstedelijke gebieden Lommel, Pelt en Hamont-Achel. Dat stedelijk netwerk heeft zowel een industrieel karakter als een aantal toeristisch-recreatieve en landschappelijke troeven.

Noord-Limburg is vanuit Vlaams oogpunt een perifeer gelegen regio, maar bevindt zich internationaal in het centrum tussen de stedelijke bi-pool van Hasselt en Genk enerzijds en de Nederlandse technologie- en kennisregio rond Eindhoven anderzijds.

Pelt wordt met beide verbonden via de Noord-Zuidverbinding, een belangrijke as voor gemotoriseerd verkeer die Noord- met Centraal-Limburg verbindt.

Landschappelijk bevindt Pelt zich in het noordoosten van de Lage Kempen in de grote landschappelijke eenheid van Dommel- en Warmbeekvallei. Beide beken stromen van het Kempens Plateau af richting Nederland en creëren een aantrekkelijk landschap met natte, ecologisch waardevolle natuur, een open landbouwlandschap, maar ook heel wat waardevolle bos- en heidegebieden. Deze laatste bevinden zich vooral aan de randen van de gemeente. Centraal bevinden zich de Dommel- en Warmbeekvallei, het sterk bebouwde kleinstedelijk gebied van Neerpelt en Overpelt en een open, agrarisch dorpenlandschap.

Bouwmeester Scan Pelt Gemeentebestuur Pelt

De gemeente Pelt is 83,78km² groot en telde 33.076 inwoners in 2020.

ontwerpteam

Buur

Eindrapport

Lees het eindrapportCover Bouwmeesterscan gemeente Pelt