Bouwmeester Scan Overijse

Situering van de gemeente

Overijse is gelegen aan de Vlaamse rand rond Brussel, ten Zuidwesten van Leuven en aan de Zuidgrens van de provincie Vlaams-Brabant. Overijse wordt gescheiden van het stedelijk gebied Brussel door het Zoniënwoud.  De gemeenten die grenzen aan Overijse zijn Tervuren, Huldenberg, Waver, Rixensart, Terhulpen en Hoeilaart. Als Vlaamse gemeente is Overijse inge-klemd tussen het Brussels Hoofdstedelijk gewest en het Waals Gewest. Overijse, Hoeilaart, Sint-Genius-Rode en Tervuren vormen tezamen de druivengemeenten, die cultureel dicht bij elkaar staan door een gezamen-lijke geschiedenis van druiventeelt. Tot de gemeente Overijse behoren een vijftal kleinere kernen – Jezus-Eik, Eizer, Terlanen, Tombeek en Maleizen rond de centraal gelegen kern van Overijse. Verder kent de gemeente veel verspreid liggende villabuurten. Twee beken doorsnij-den de gemeente in oost-westrichting, de IJse en de Lane, die beide uitmonden in Dijle. De gemeente wordt in noord-westrichting doorsneden door de A4.

Bouwmeester Scan Overijse Gemeentebestuur Overijse

De gemeente overijse is 44,43km² groot en telde 25.169 inwoners in 2018.

Ontwerpteam

Blauwdruk Stedenbouw, Palmbout Urban Landscapes, Lama Landscape Architects

Eindrapport

Lees het eindrapportBouwmeester Scan Overeise eindrapport cover