Bouwmeester Scan Opwijk

Situering van de gemeente

Opwijk is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant. Opwijk kent vijf buurgemeenten. Buurgemeenten Merchtem (oost) en Asse (zuid) zijn tevens Vlaams-Brabantse gemeenten, terwijl de grenzen met Buggenhout (noord), Lebbeke (noordwest) en de stad Aalst (west) ook de grens met de provincie Oost-Vlaanderen vormen.

De gemeente wordt aan de westflank doorsneden door de N47 tussen Dendermonde en Brussel en aan de oostflank door de spoorlijn tussen dezelfde steden. In het verleden was Opwijk ook per spoor verbonden met Aalst en Londerzeel, de voormalige spoorlijn is echter getransformeerd tot fietsroute, de Leirekensroute. Door de grote lijninfrastructuren N47 en Lijn 60 die vertrekken vanuit Brussel, ondervindt Opwijk relatief veel invloed van Brussels Hoofdstedelijk Gewest en slechts in geringe mate van Aalst.

Naast de hoofdkern Opwijk, kent de gemeente nog de kleinere kernen Nijverz eel, Droeshout en Mazenzele, alle langs de N47 gelegen, waarvan de laatste het grootst is. De N211 richting Merchtem ligt op een hogere rug die als waterscheiding tussen twee stroombekkens werkt: de beken ten zuiden ervan stromen in oostelijke richting naar de Grote Molenbeek, beken ten noorden van de rug stromen noordwaarts richting de Schelde.

Bouwmeester Scan Opwijk Gemeentebestuur Opwijk

De gemeente Opwijk is 19,69 km² groot en telde 14.378 inwoners in 2018.

Ontwerpteam

Palmbout Urban Landscapes, Blauwdruk Stedenbouw, LAMA landscape architects
Met adviezen van Transport and Mobility Leuven

Eindrapport

Lees het eindrapportCover Bouwmeesterscan Opwijk