Bouwmeester Scan Lommel

Situering van de stad

Lommel is gelegen in het noordoosten van Vlaanderen. Deze Limburgse stad ligt op de grens met de provincie Antwerpen en met Nederland.

Lommel ligt centraal in de zogenaamde 'Kempische As', een stedelijk netwerk langs N71, kanaal Bocholt-Herentals en Ijzeren Rijn. Het netwerk omvat een reeks kleinstedelijke gebieden: van Herentals over Geel en Mol in provincie Antwerpen, tot de Limburgse kleinstedelijke gebieden Lommel, Neerpelt-Overpelt en de gemeente Hamont-Achel. Dat stedelijk netwerk heeft een sterk industrieel karakter en -onder meer vanuit de geschiedenis van ontginningen- een aantal toeristisch-recreatieve en landschappelijke troeven.

Ten zuiden van de Kempische As ligt het netwerk van het Albertkanaal, eveneens een economisch netwerk met belangrijke industriële en logistieke activiteiten, met een erg hoogwaardige ontsluiting langs weg (E313) en water. Over de Nederlandse grens een regio met de stad Eindhoven als grootste centrum.

Lommel is gelegen in het Limburgse heide en bosgebied. Grote boscomplexen kenmerken de omgeving. Het centrum van Lommel wordt ingenomen door veel verspreide bebouwing. De grotere open ruimte structuren zijn dus gelegen aan de randen: Bosland ten zuiden, het bosgebied rond Postel noord-west, de grote agrarische open ruimte kamers richting Valkenswaard (NL) en in het westen het gebied van de Grote Netevallei.

Door Lommel loopt de waterscheidingslijn tussen het Maasbekken en het Netebekken. Kenmerkend voor de omgeving zijn de vele beekvalleien.

Bouwmeester Scan Lommel Stadsbestuur Lommel

De stad Lommel is 102.37 km² groot en telde 34.079 inwoners op 1 januari 2019.

Ontwerpteam

Buur

Eindrapport

Lees het eindrapportCover eindrapport Bouwmeester Scan Lommel