Bouwmeester Scan Lier

Situering van de gemeente

Lier is gesitueerd in het zuidwesten van de provincie Antwerpen. De gemeente is één van de klein-stedelijke gebieden volgens het proviciaal ruimtelijke structuurplan. Het oppervlak van de gemeente bestaat voor het grootste gedeelte uit landbouwgrond. Op dit moment is ongeveer 9% van het grondgebied aangeduid als natuur. Lier vormt een kruispunt in het stedelijk gebied van Groot-Antwerpen en het meer rurale gebied van de Kempen. Door haar voorzieningen en haar infrastruc-tuur, onder andere een belangrijk knooppunt van het spoornetwerk, vormt Lier ook letterlijk de verbinding tussen deze gebieden. Daarnaast is Lier het kruispunt van de Antwerpse gordel en waardevol nat gebied. Dit maakt dat Lier de toegangspoort vormt van zowel stad als land, van natuur en van voorzieningen. Een bijzondere positie die ruimtelijk voor uitdagingen en kansen zorgt.

Bouwmeester Scan Lier Stadsbestuur Lier

De stad Lier is 49.7 km² groot en telde 36.242 inwoners op 1 januari 2019.

Ontwerpteam

PosadMaxwan, 2DVW, Deltares, ve-r, Generation.Energy

Eindrapport

Lees het eindrapportCover eindrapport Bouwmeester Scan Lier