Bouwmeester Scan Lede

Situering van de gemeente

Lede is gesitueerd in het oosten van de provincie Oost-Vlaanderen, in de driehoek Gent - Dendermonde - Denderleeuw. Volgens het provinciaal ruimtelijke struc-tuurplan staat het gebied bekend om het lintlandschap als gevolg van de verstedelijkingsdruk tussen de Schelde en de E40. Vanwege de ligging nabij Aalst onderscheidt Lede zich van andere landelijke kernen op basis van een groot inwonersaantal. Ook vanuit het westen - vanuit Gent - voelt Lede verstedelijkingsdruk. De gemeente bestaat uit diverse kernen verbon-den door bebouwde linten. Daartussen liggen voorna-melijk de valleien en landbouwpercelen. Het oppervlak van de gemeente bestaat voor het grootste gedeelte uit landbouwgrond (46%). Op dit moment is ongeveer 8% van het grondgebied aangeduid als natuur. Het station in de kern Lede en de spoorverbin-ding met Aalst en Gent maakt Lede populair als woon-gemeente. De gemeente wordt bovendien nog door-kruist door enkele autowegen, waardoor Lede centraal gelegen in de Vlaamse Ruit is. Ondanks dit stedelijke netwerk blijft Lede vooralsnog bestaan uit kernen in het buitengebied.

Bouwmeester Scan Lede Gemeentebestuur Lede

De gemeente Lede is 29,69km² groot en telde 18.701 inwoners in 2019.

ontwerpteam

PosadMaxwan, 2DVW, Deltares en Generation.Energy

Eindrapport

Lees het eindrapportBouwmeester Scan gemeente Lede