Bouwmeester Scan Halle

Situering van de gemeente

Halle is gesitueerd in het zuidwesten van de pro-vincie Vlaams-Brabant, op de grens tussen Vlaanderen en Wallonië en op ongeveer 14 km ten zuiden van Brussel. De stad is één van de structuuronder-steunende steden volgens het provinciaal ruimtelijke structuurplan. Het oppervlak van de stad bestaat voor het grootste gedeelte uit landbouwgrond, gevolgd door privé-erven. Op dit moment is ongeveer 19% van het grondgebied aangeduid als natuur.

Halle heeft een belangrijke positie op de as tus-sen Brussel en Bergen (Mons) en verder naar Frankrijk. Door haar voorzieningen en infrastructuur, waaronder een belangrijk snelwegknooppunt, een intercitystation en het Brussel-Charleroi Kanaal, is Halle een van de be-langrijkste knopen in de VSGB. Deze ligging maakt van Halle een magneet voor het bedrijfsleven en onderwijs in de regio.

Daarnaast is Halle het kruispunt van drie unieke landschappelijke eenheden: de Zennevallei, het Natura-2000 gebied Hallerbos en het Pajottenland. Dit maakt dat Halle de toegangspoort vormt voor zowel stad als land, voor natuur en voor voorzieningen. Een bijzondere positie die ruimtelijk voor uitdagingen en kansen zorgt.

Bouwmeester Scan Halle Stadsbestuur Halle

De stad Halle is 44.4km² groot en telde 39.540 inwoners in 2019.

ontwerpteam

PosadMaxwan, 2DVW, Deltares en Generation.Energy

Eindrapport

Lees het eindrapportCover Bouwmeester Scan gemeente Halle