Bouwmeester Scan Berlare Bouwmeester Scan Berlare

Bouwmeester Scan Berlare

Situering van de gemeente

Berlare is gelegen in het oosten van de provincie Oost-Vlaanderen en kent 5 buren waarvan twee steden, Lokeren en Dendermonde, en drie gemeenten, Zele, Wichelen en Laarne, allen gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen. Het centrum van Berlare (kerk) ligt op ongeveer 11 km van het centrum van Dendermonde en eveneens op zo’n 11 km van het centrum van Lokeren.

De zuidelijke grens van Berlare wordt gevormd door de rivier de Schelde, waarvan een oude meander een groot deel van het landschap van Berlare bepaalt. De noordwestelijke grens van de gemeente valt samen met snelweg E17. Ten zuidwesten van de gemeente vormen de Kalkense meersen de grens tussen Laarne, Wichelen en Berlare. De N407-N442 van Lokeren naar Wichelen loopt door het kerngebied van Overmere, in het westen van de gemeente; en de N467 (verbindingsweg Donk-Schoonaarde) loopt door de kernen van Berlare en Donk aan de oostkant van de gemeente.

De N445 of Baron Tibbautstraat / Dendermondsesteenweg doorkruist het noorden van de gemeente, van Zele naar Gent.

Berlare beschikt als woon- en landbouwgemeen-te over nog relatief veel open ruimte. De prominente landschappelijke structuur van de oude Scheldemeander heeft voor een groot stuk de ontwikkelingen in Berlare en haar verschillende kernen gevormd en bepaald. Helaas is op vele plekken het landelijke karakter van deze dorpen en hun relatie met het landschap verloren geraakt. Door de van oudsher ingezette Vlaamse ver-linting, maar ook door het aansnijden van open ruimte met verkavelingen zijn de relaties met het landschap verdwenen of weggeduwd en zijn straatwerelden ont-staan. De laatste jaren (decennia) komt hier de zoge-naamde verdichting in de vorm van verappartementise-ring bij, veelal opportunistische ontwikkeling die ofwel afbreuk doen aan het dorpse karakter of het landschap verder privatiseren en hypothekeren.

 

Bouwmeester Scan Berlare Gemeentebestuur Berlare

De gemeente Arendonk is 38,23 km² groot en telde 15.274 inwoners in 2022.

ontwerpteam

Blauwdruk Stedenbouw, Lama landscape architects, Palmbout Urban Landscapes, TML

Eindrapport

Lees het eindrapportCover Bouwmeester Scan Berlare