Bouwmeester Scan Beersel

Situering van de gemeente

Gemeente Beersel kent een rijke historiek beginnende van één nederzetting die door de eeuwenheen stilaan werd uitgebreid. Investeringen in o.a. scholen, wegen, supermakrt en cultuur- en congresgebouwen zorgde voor een uitbreiding van de bebouwde omgeving. Beersel bleef lang een uitgesproken landbouwgemeente met weinig bebouwing. Nog tot in de 18e eeuw concentreerde de bebouwing zich tot op de heuvel waar de Kerk stond, in de omgeving van het Kasteel in de vallei en langs de Hoogstraat  en Steenweg op Ukkel. In de 20e eeuw werd ook de fruitteelt belangrijk en ontstonden er als nevenfunctie bij een landbouwuitbating verschillende stekerijen en brouwerijen. In 1944 vond een verschuiving van het dorp Alsemberg plaats. Door de aanleg van de nieuwe omleidingsweg (Brusselsesteenweg) verschoof het dorp richting de steenwegen. Ook de belangrijkste dorpsas van Dworp is opgebouwd langs een steenweg. In 1977 fuseerde Beersel met Alsemberg, Dworp, Huizingen en Lot tot de huidige gemeente met een oppervlakte van ongeveer 30 km2. Beersel is gelegen op de historische zandachtige heuvel in de Zennevallei en kent een groot reliëfverschil (24m tot 119m boven de zeespiegel). Beersel is vandaag sterk vergroeid in de zuidrand van de Brusselse agglomeratie. Het administratieve centrum van de gemeente ligt in Alsemberg. De woonkernen Lot, Beersel en Dworp zijn gelijkaardig van grootte, Huizingen is kleiner.

Bouwmeester Scan Beersel Gemeentebestuur Beersel

De gemeente Beersel is 30,4 km² groot en telde 25.343 inwoners in 2020.

ontwerpteam

Maat, Voorland, Tractebel

Eindrapport

Lees het einddocumentCover Bouwmeester Scan gemeente Beersel