Bouwmeester Scan Assenede

Situering van de gemeente

De gemeente Assenede is een grensgemeente aan de noord-kant van de provincie Oost-Vlaanderen, grenzend aan de gemeen-ten Sint-Laureins, Kaprijke, Evergem, Zelzate (BE) en Terneuzen
(NL). Grensregio's hebben vaak veel gemeen: meestal liggen ze ver buiten netwerken die ertoe doen, zoals belangrijke havens, spoortrajecten en verkeersaders. Ook is de afstand tot snelgroeien-de clusters van kennis en banen vaak te groot om ervan te kunnen profiteren. Ondanks vrij verkeer van personen en goederen en
de verwachting dat economische integratie van buurregio's van-zelfsprekend is, is dat minder zichtbaar wanneer gekeken wordt naar een grensgemeente als Assenede. De gemeente ligt buiten de grensoverschrijdende haven North Sea Port en profiteert nog maar zeer beperkt van de ligging tussen Terneuzen en Gent. Een cruciaal thema voor het functioneren van de grensregio als geheel én voor Assenede zelf is mobiliteit. Vanuit het Vlaams mobiliteitssysteem bezien ligt Assenede in een uithoek: de gemeente heeft geen trein-station, de busverbindingen zijn zeer beperkt en de gelijkvloerse kruisingen van de A11/N49 dreigen te verdwijnen. Ook vanuit het Nederlandse mobiliteitssysteem ligt Assenede ook in een uithoek: de N-wegen, het kanaal en het goederenspoor Gent-Terneuzen lopen via Zelzate. Gezien de lage dichtheid van Assenede en de beperkte afstand tot Zelzate, biedt focus op deze kern (wanneer de spoorverbinding wordt gerealiseerd) potentie voor duurzame bereikbaarheid in de toekomst. Tegelijk geeft de ligging ook de kans om Assenede te herpositioneren als essentiële schakel in de groe-ne rand Gent-Terneuzen, als buffer tussen Gent/Zelzate en Eeklo, alsook als onderdeel van het krekenstelsel van de wereld-unieke Westerschelde. In dat opzicht is Assenede geen ‘perifere uithoe maar een landelijke parel.

Bouwmeester Scan Assenede Gemeentebestuur Assenede

De gemeente Assenede is 87,22km² groot en telde 14.449 inwoners in 2022.

ontwerpteam

PosadMaxwan, 2DVW

Eindrapport

Lees het einddocumentCover Bouwmeester Scan Assenede