Bouwmeester Label / Wonen in diversiteit. Inclusieve woonvormen voor nieuwkomers Van 10 november 2017 tot 14 januari 2018

Op 9 november opent ‘Wonen in diversiteit. Inclusieve woonvormen voor nieuwkomers’, een tentoonstelling waarin HEIM-collectief op zoek gaat naar een valabel alternatief voor de huisvesting van vluchtelingen. Centraal staan innovatieve woonvormen, waarbij nieuwkomers en geëngageerde burgers ruimtes delen en zo samenwerking en integratie bevorderen.

Innovatieve woonvormen

Met de steun van de Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en het Team Vlaams Bouwmeester onderzoekt HEIM-collectief nieuwe vormen van samenwonen in diversiteit, die van onderuit geïnitieerd worden. Via inspirerende praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland worden projecten getoond die mensen samenbrengen, versterken en verrijken.

Vandaag belanden vluchtelingen tijdens hun asielprocedure in open collectieve centra, die vaak geïsoleerd zijn van de maatschappij. Deze centra voorzien wel in hun basisbehoeften, maar ontmoedigen zelforganisatie, ondernemerschap of integratie. Na erkenning volgt vaak een moeizame zoektocht naar een geschikte woning. Daardoor bestaat de leefwereld van nieuwkomers vaak uit het kleine eiland van een gesegregeerde aankomstwijk. De huidige situatie, zowel tijdens de asielprocedure als na erkenning, bevordert integratie niet. Welke alternatieven zijn er mogelijk?

Van theorie naar praktijk

HEIM staat mee aan de wieg van twee woonprojecten die de ideeën in de praktijk brengen. Daarnaast werkt het collectief samen met middenveldorganisaties om een structurele aanpak voor de woonnood voor erkende vluchtelingen uit te werken. HEIM wil woonvormen creëren die uitnodigen tot samenleven in diversiteit.

Over de tentoonstellingsreeks BWMSTR Label

In 2017 - 2018 toont het Vlaams Architectuurinstituut de resultaten van een selectie van de Bouwmeester Labels 2016 in de wandelgangen van deSingel. HEIM-collectief ontving voor zijn onderzoek het Bouwmeester label. De Vlaamse Bouwmeester gaat elk jaar op zoek naar sterke ruimtelijke concepten en geïntegreerde onderzoeksvragen die een positief maatschappelijk verschil maken. Met het Bouwmeester Label beschikt hij over een belangrijk instrument om vernieuwende en beleidsrelevante ideeën op te pikken en zo (ontwerpend) onderzoek te steunen.

Opening

  • Gratis vernissage op donderdag 9 november 2017 in deSingel om 20 uur.

Inschrijven

Praktisch

  • 10 november 2017 tot 14 januari 2018
  • Wandelgangen van deSingel
  • Open van woensdag tot zondag van 14 tot 18 uur en bij avondvoorstellingen, gesloten op maandag, dinsdag en feestdagen
  • gratis toegang

Colofon

  • productie: Vlaams Architectuurinstituut en deSingel Internationale Kunstcampus
  • curatoren: Luce Beeckmans, Jonas De Maeyer, Els De Vos, Kimoura Hauquier en Maarten Van Den Driessche

In samenwerking met HEIM-collectief, Team Vlaams Bouwmeester, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent

 

Met de steun van de Vlaamse overheid