OO2801_locatie ©Tim Van de Velde

OO2801_locatie ©Tim Van de Velde

OO2801_locatie ©Tim Van de Velde

OO2801_locatie ©Tim Van de Velde

OO2801_locatie ©Tim Van de Velde

OO2801_locatie ©Tim Van de Velde

OO2801_locatie ©Tim Van de Velde

OO2801_locatie ©Tim Van de Velde

OO2801_locatie ©Tim Van de Velde

OO2801_locatie ©Tim Van de Velde

OO2801_locatie ©Tim Van de Velde

OO2801_locatie ©Tim Van de Velde

OO2801_locatie ©Tim Van de Velde

OO2801_locatie ©Tim Van de Velde

OO2801_locatie ©Tim Van de Velde

OO2801_locatie ©Tim Van de Velde

2801_luchtfoto © GDI-Vlaanderen

2801_luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie, kortweg de VRT, huisvest in haar hoofdgebouw aan de Reyerslaan ongeveer 2.200 medewerkers. Binnen het gebouwencomplex zijn er naast kantoorfaciliteiten, een heel aantal mediafaciliteiten aanwezig waar dagelijks radio, TV en internet toepassingen worden geproduceerd. 

Het huidige VRT-gebouw voldoet op bouwtechnisch gebied niet meer aan de huidige normen. Om het in overeenstemming te brengen met de eisen op het gebied van energieprestaties, technische uitrusting en functionaliteit van een modern en innovatief mediabedrijf, zijn op elk van deze gebieden zware ingrepen noodzakelijk. Bovendien voldoet de inrichting van de huidige site niet aan het beeld dat de VRT ambieert in de maatschappij. De VRT wil een 'open' omroep zijn, een venster op Vlaanderen en de wereld, integraal toegankelijk voor iedereen, met bijzondere aandacht voor mensen met een beperking. Het huidige gebouw bevindt zich op een gesloten site, als een eiland, te midden van een weinig bruisende buurt.

De Raad van Bestuur heeft dan ook de beslissing genomen een nieuwe huisvesting voor de VRT te voorzien met een bruto-oppervlakte van 55.000m². Op die manier kan er naar een compact, modern, duurzaam en flexibel gebouw gegaan worden. De Raad van Bestuur besloot om met het nieuwe gebouw op de Reyers-site te blijven en daardoor de site zich te laten ontwikkelen tot een levendige stadswijk.

Ambities van het project:  

 • Als VRT gaan we resoluut voor een open en transparante organisatie. De maatschappelijke relevantie van de VRT begint immers met het bereiken van alle Vlamingen. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt in het nieuwe VRT-gebouw. Medewerkers, externe partners en bezoekers moeten de VRT zien als een warme ontmoetingsplaats, een open huis, dichtbij de mensen, zodat we als openbare omroep optimaal met onze doelgroep kunnen connecteren. 
 • De nieuwe huisvesting geeft de gebruikers het gevoel van een open campus. Het gebouw moet een toonbeeld zijn van een toekomstgericht denken, waarbij innovatie en efficiëntie de drijvende kracht is. Het gebouw moet karaktervol en inspirerend zijn, het moet bruisen van energie en creativiteit stimuleren. 
 • De VRT wil haar voorbeeldfunctie ter harte nemen en een gezond en duurzaam gebouw neerzetten, voor zowel gebruiker, als de omgeving en het milieu. 
 • De robuustheid van het gebouw wordt niet alleen gegarandeerd door werkomgevingen die aanpasbaar zijn aan wisselende noden en inzichten, ook secundaire ruimtes zoals gangen, loggia's of wachtruimtes en buitenruimtes zoals terrassen, daktuin of toegangen moeten of mogen meer zijn dan de louter functionele invulling die ze doorgaans hebben. Ook deze moeten flexibel zijn.
 • Door de positie op de site heeft het gebouw de potentie een schakel te zijn tussen de verschillende zones van de te ontwikkelen Reyers-site. De VRT mag haar maatschappelijke rol en waarden indachtig niet bouwen alsof het zich op een eiland bevindt, maar kan dat enkel met een open venster op de wereld. Alleen als deel van een bruisend geheel dat 24/7 leeft, wordt  de nieuwe huisvesting een verhaal dat alle lagen en facetten van de bevolking kan aanspreken. Alleen zo wordt het gebouw en zijn omgeving een magneet voor de mensen. 

Een gebouw dat een evenwicht vindt tussen al deze facetten zal niet alleen creativiteit en innovatie stimuleren maar zal zijn gebruikers inspireren en hen toelaten zich ten volle te ontwikkelen.  Zo kan de nieuwe huisvesting bijdragen  tot een bruisende en moderne omroep met een uitstraling die veel verder reikt dan zijn façade.

De opdracht omvat volgende onderdelen:

 • De studieopdracht betreffende het ontwikkelen van een globaal concept voor het nieuwe gebouw van VRT van circa 55.000m² met bijzondere aandacht voor de behoefte aan een innovatieve en efficiënte mediaorganisatie.
 • De medewerking aan het ontwerpend onderzoek in het kader van het Masterplan voor de site Reyers.
 • De volledige opdracht van studie, ontwerp, en controle van de uitvoering, betreffende de werken die in het kader van het nieuwe gebouw door de VRT zullen worden gerealiseerd.

 

Brussels OO2801

De volledige studieopdracht voor de oprichting van een nieuwe huisvesting voor de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) te Brussel.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Arup, DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN, Robbrecht en Daem architecten, VK Engineering
 • architecten de vylder vinck taillieu, Denis Dujardin BVBA, doorzon interieurarchitecten, evr-Architecten
 • Christian Kerez Zürich AG
 • KCAP Architects&Planners, Office Kersten Geers David Van Severen
 • Office for Metropolitan Architecture OMA
Locatie bouwplaats

Auguste Reyerslaan 52, 1043 Brussels

Timing project
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 jul 2015
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 jul 2016
 • In gebruikname: 1 jul 2019
Bouwheer

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT)

Contactpersoon TVB

Annelies Augustyns

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Christoph Grafe / André Loeckx / Bart Verschaffel

Budget

€ 105.000.000 inclusief omgevingsaanleg (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Het globaal ereloon bedraagt tussen 8,5% en 10,5% voor studie architectuur, stabiliteit en technieken, landschap, akoestiek, EPB en veiligheidscoördinator

Vergoeding ontwerpers

€ 50.000 (excl. btw) per kandidaat, 5 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten OO2801