Locatie Open Oproep 0812 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0812 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0812 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0812 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0812 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0812 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0812 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0812 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Project description

De Antwerpse Scheldekaaien op rechteroever zijn een langgerekt gebied van ongeveer 6 km lengte en 80m breedte, gaande van Petroleum Zuid tot aan de Royerssluis. In het gebied stellen zich vandaag drie problemen: - De Scheldekaaien vormen vandaag een functionele en ruimtelijke barrière tussen Stad en Stroom. Ze worden gebruikt als restruimte, kennen een slechte ruimtelijke uitstraling en worden van de stad gescheiden door een betonnen waterkeringsmuur met slechts een beperkt aantal doorgangen.  In de eerste plaats dienen de Scheldekaaien dus heringericht te worden tot  een kwalitatieve publieke ruimte die de band tussen de stad en de stroom herstelt. -Een specifieke ontwerpuitdaging is de gewenste integratie van een waterkering in de publieke ruimte van de Scheldekaaien. De huidige waterkeringsmuur beschermt Antwerpen onvoldoende: bij uitzonderlijke omstandigheden bestaat er een reëel gevaar voor de overstroming van de stad. Een aanpassing van de waterkering is dus nodig om de stad te beschermen tegen waterstanden tot meer dan 2m boven de 'Blauwe steen' op maaiveldniveau.

-De huidige kaaimuren op de rechteroever zijn instabiel. Er bestaat op sommige plekken gevaar op verzakkingen. Deze kaaimuren moeten dus dringend gestabiliseerd worden.

De stad Antwerpen en het Vlaamse gewest bundelen de krachten voor de volledige inrichting van de Antwerpse Scheldekaaien, met inbegrip van de heraanleg van het publiek domein van de Scheldekaaien, de aanpassing van de waterkering én de stabilisatie van de kaaimuur.

Voor de stad is de doelstelling om de band tussen de stad en de Schelde op een hedendaagse manier te herstellen. Bij de herinrichting van de Schelde-oevers dient de waterkering als een functioneel en esthetisch element geïntegreerd te worden in de publieke ruimte. Voor het Vlaams Gewest is de doelstelling de veiligheid van de burger en de bescherming van de stad tegen overstromingen.

Antwerpen OO0812

Volledige studieopdracht voor de herinrichting van de Scheldekaaien te Antwerpen

Project status
Location

Ernest Van Dijckkaai, 2000 Antwerpen
Scheldekaaien rechteroever van petroleum Zuid tot Royerssluis

Client

Stadsbestuur Antwerpen

Contactperson TVB

Anne Malliet

Procedure

Prijsvraag voor ontwerpen

External jury member

Niet van toepassing