Privacyverklaring

De Vlaamse overheid respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden in dit verband alleen gebruikt voor de dienstverlening van Team Vlaams Bouwmeester. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor andere doeleinden gebruikt.

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens. We bewaren uw gegevens zo veilig mogelijk, beschermen die tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang, en behandelen die met een strikte naleving van de regelgeving over de gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (AVG).

Voor het beheer en de verzending van de nieuwsbrieven wordt gebruik gemaakt van de diensten van MailChimp. MailChimp is een Amerikaans bedrijf en maakt gebruik van web beacons die bijhouden wie de nieuwsbrief opent en wanneer. Daarnaast kunnen ook de clicks op een link in de nieuwsbrief worden gemeten. Meer informatie kun je vinden in de privacyverklaring van MailChimp.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is het Departement Kanselarij en Buitenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens

Deze website verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de beantwoording van de vragen en advies die aan Team Vlaams Bouwmeester gesteld worden;
 • de verzending van de nieuwsbrief Team Vlaams Bouwmeester;
 • de verzameling van inzendingen voor ‘Oproep aan Geïnteresseerden’ van Team Vlaams Bouwmeester.
 • Het beheren van uw gegevens in het kader van de selectieprocedure Open Oproep teneinde u te kunnen contacteren in geval van vragen, selecties, gunningen,…
 • De verzameling van kandidaturen met betrekking tot diverse initiatieven en instrumenten van het Team Vlaams Bouwmeester
 • Inzendingen voor deelname aan studiedagen, evenementen in het Atelier Bouwmeester en andere publieke events waar een deelnemerslijst voor moet worden opgesteld

De rechtsgrond voor de verwerking is de dienstverlening van de Vlaamse overheid en uw toestemming om in dat verband informatie uit te wisselen met Team Vlaams Bouwmeester. U kunt de toestemming voor de verwerking van gegevens altijd intrekken door contact met ons op te nemen. Gebruik daarvoor ons contactformulier.

Categorieën van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben of op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden. Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om u te identificeren, worden bijgevolg niet als persoonsgegevens beschouwd.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • de beantwoording van de vragen en advies die aan Team Vlaams Bouwmeester gesteld worden: uw volledige naam, e-mailadres en telefoon. Op deze manier kunnen we uw vraag beantwoorden of u uitnodigen voor een overleg
 • de verzending van de nieuwsbrief Team Vlaams Bouwmeester: uw emailadres
 • de verzameling van inzendingen voor ‘Oproep aan Geïnteresseerden’ van Team Vlaams Bouwmeester: volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer
 • Het beheren van uw gegevens in het kader van de selectieprocedure Open Oproep teneinde u te kunnen contacteren in geval van vragen, selecties, gunningen,…: uw volledige naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw ondernemingsnummer
 • De verzameling van kandidaturen met betrekking tot diverse initiatieven en instrumenten van het Team Vlaams Bouwmeester: volledige naam, e-mailadres
 • Inzendingen voor deelname aan studiedagen, evenementen in het Atelier Bouwmeester en andere publieke events waar een deelnemerslijst voor moet worden opgesteld: volledige naam en e-mailadres

Toegang tot persoonsgegevens

Personeelsleden van het Team vlaams Bouwmeester hebben toegang tot uw persoonsgegevens op basis van een strikte 'need to know'-basis voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

Bewaartermijn voor persoonsgegevens

De persoonsgegevens die via deze website verstrekt worden, hebben de volgende bewaartermijnen:

 • de beantwoording van de vragen en advies die aan Team Vlaams Bouwmeester gesteld worden: de gegevens worden bewaard conform de bewaartermijn van officiële adviesvragen aan het Team vlaams Bouwmeester.
 • de verzending van de nieuwsbrief Team Vlaams Bouwmeester: uitschrijven kan op elk moment door te klikken op de uitschrijflink in de nieuwsbrief zelf;
 • de verzameling van inzendingen voor ‘Oproep aan Geïnteresseerden’ van Team Vlaams Bouwmeester: max 1 jaar na het afsluiten van de inzendingen
 • Het beheren van uw gegevens in het kader van de selectieprocedure Open Oproep teneinde u te kunnen contacteren in geval van vragen, selecties, gunningen,…: Deze gegevens kunnen beheerd worden door in te loggen op de Open Oproep module op de website www.vlaamsbouwmeester.be. U kan via ons contactformulier verzoeken uw gegevens te verwijderen. Er zijn echter bewaartermijnen voor kandidatuurstellingen, selecties en gunningen waardoor sommige gegevens gebonden zijn aan termijnen verbonden aan procedures binnen de wet op de overheidsopdrachten.
 • De verzameling van kandidaturen met betrekking tot diverse initiatieven en instrumenten van het Team Vlaams Bouwmeester: max. 1 jaar na het plaatsvinden na het moment waarvoor de gegevens werden verzameld.
 • Inzendingen voor deelname aan studiedagen, evenementen in het Atelier Bouwmeester en andere publieke events waar een deelnemerslijst voor moet worden opgesteld: max. 1 jaar na het plaatsvinden van het evenement.

Rechten in verband met de verwerking van gegevens

U kunt op ieder moment uw gegevens bekijken en laten aanpassen door contact met ons op te nemen. U hebt het recht om op ieder moment het Departement Kanselarij en Bestuur te contacteren met het verzoek om:

 • uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te wissen; het Departement Kanselarij en Bestuur maakt de toegang tot en de verbetering van uw gegevens mogelijk;
 • de gegevens te beperken of rekening te houden met uw bezwaren tegen de verwerking ervan;
 • uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw gegevens;
 • de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen om die aan een andere verantwoordelijke door te geven ('recht op overdraagbaarheid’);
 • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u meent dat het Departement Kanselarij en Bestuur niet in overeenstemming van de regelgeving over de gegevensbescherming heeft gehandeld.

Hebt u vragen, opmerkingen of problemen met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier waarop het Departement Kanselarij en Bestuur gegevens verzamelt en verwerkt? Mail dan naar dpo.dkbuza@vlaanderen.be.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan tussentijds worden aangepast om te voldoen aan nieuwe of gewijzigde regelgeving of aan gewijzigde zakelijke praktijken, binnen de beperkingen van de regelgeving over de gegevensbescherming.

Bevestiging van deze privacyverklaring

Als u via deze website persoonsgegevens verstrekt, bevestigt u daarmee dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen, en met de inhoud ervan instemt.