Locatie Open Oproep 0813 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0813 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0813 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0813 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0813 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0813 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0813 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0813 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0813 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0813 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Project description

De zoo van Antwerpen is de belangrijkste toeristische troef van de stad en ligt in het centrum van Antwerpen vlakbij het Centraal Station. Gedurende het meer dan 160-jarig bestaan van de KMDA onderging de dierentuin grondige veranderingen. De tuin breidde uit en steeds meer dierenverblijven werden opgericht.  Door de nieuwe dierentuinwetgeving dringt de verruiming van een aantal dierenperken zich op. De onderbroken huizenrij langsheen de Ommeganckstraat (een deel werd vroeger reeds afgebroken en in gebruik genomen door de Zoo) dient zich hiervoor aan, samen met een terrein aan de overkant van de Zoo in de Ploegstraat. Deze huizen en terreinen werden door de Zoo aangekocht. De opdracht bestaat uit het opmaken van een deelmasterplan voor deze zones en het uitwerken van een eerste deelproject dat hier dient gerealiseerd.  Dit deelproject moet kaderen binnen een totale visie op de ontwikkeling van de Zoo algemeen en op de ontwikkeling specifiek voor deze uitbreidingen. Het programma bestaat uit een nieuw administratief gebouw voor alle zoo-medewerkers en de nodige parkeergarage hiervoor. De te ontwikkelen visie voor deze uitbreiding en de realisatie van het eerste deelproject moet een antwoord bieden enerzijds op een stedenbouwkundig verantwoorde manier een gezicht te vormen naar de straat en toch de Zoo als oase van rust en groen af te schermen van de drukke stedelijkheid. Anderzijds moet verantwoord met de terreinsuitbreiding omgegaan worden in de zin dat zo weinig mogelijk ruimte opgeofferd wordt voor functies die uitbreiding van de dierenperken en de tuin in de weg staan.

De dierentuin beoogt met dit project een doordacht, kwalitatief, duurzaam en innovatief project te realiseren dat zich volledig zal integreren in de ontwikkeling van de omgeving.    

Antwerpen OO0813

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een deelmasterplan bij de uitbreiding van de zoo van Antwerpen met een terrein gelegen aansluitend aan de zoo langsheen de Ommeganckstraat en een terrein tegenover de zoo gelegen in de Ploegstraat

Project status
Location

Koningin Astridplein, 2000 Antwerpen

Client

vzw KMDA Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde

Contactperson TVB

Tania Hertveld

Procedure

Prijsvraag voor ontwerpen

External jury member

Niet van toepassing