drone beelden van Agrotopia door Filippo Rossi

©Filippo Rossi

Agrotopia, bovenop een bestaand gebouw een ranke serreconstructie van staal en glas

©Filip Dujardin

PPPL2 Agrotopia Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke. van architecten Meta, Van Bergen - Kopla

©Filip Dujardin

PPPL2 Agrotopia Roeselare - Bovenop een bestaand gebouw een ranke serreconstructie van staal en glas

©Filip Dujardin

PPPL2 Agrotopia Roeselare - Ingang met brede, opgaande trap leidt naar stadstuinbouwplein

©Filip Dujardin

PPPL2 Agrotopia Roeselare - Ingang met brede, opgaande trap leidt naar stadstuinbouwplein

©Filip Dujardin

PPPL2 Agrotopia Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke. van architecten Meta, Van Bergen - Kopla

©Filip Dujardin

PPPL2 Agrotopia Roeselare - Box-in-boxruimte voor onderzoek en educatie met een aangepast klimaat voor de mens

©Filip Dujardin

PPPL2 Agrotopia Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke. van architecten Meta, Van Bergen - Kopla

©Filip Dujardin

PPPL2 Agrotopia Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke. van architecten Meta, Van Bergen - Kopla

©Filip Dujardin

PPPL2 Agrotopia Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke. van architecten Meta, Van Bergen - Kopla

©Filip Dujardin

PPPL2 Agrotopia Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke. van architecten Meta, Van Bergen - Kopla

©Filip Dujardin

PPPL2 Agrotopia Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke. van architecten Meta, Van Bergen - Kopla

©Filip Dujardin

PPPL2 Agrotopia Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke. van architecten Meta, Van Bergen - Kopla

©Filip Dujardin

PPPL2 Agrotopia Roeselare - Reo-veiling site Vuylsteke. van architecten Meta, Van Bergen - Kopla

©Filip Dujardin

PPPL2 - Roeselare - Agrotopia - Dakserre Inagro/REO

Agrotopia is gebouwd op het dak van de groente- en fruitveiling REO, het logistieke hart van West-Vlaanderen voor groenten en fruit. Met een spectaculair uitzicht over de wijde omgeving en de stad krijgt de stedelijke tuinbouw op industriële daken een prominente plaats in de skyline van Roeselare.

Gebouw voor onderzoek en educatie

In het 9.500m2 grote gebouw worden hoogtechnologische onderzoeksfaciliteiten voor de teelt van vrucht- en bladgroente omringd door een educatieve looproute voor het brede publiek. In vier verschillende klimaatzones kan de teelt van tomaat en sla, maar ook peper en aardbei, gevolgd worden. Een van de uitdagingen bestond erin, onderzoeksfaciliteiten in een serre – en dus een warme en vochtige omgeving – te verenigen met bezoekersfaciliteiten. In het serreklimaat van Agrotopia moeten namelijk niet alleen planten gedijen, ook mensen moeten er leren en werken.

Transparante sculptuur

Agrotopia is een trotse, transparante sculptuur van staal en glas, die zowel haar agrarische als haar publieke functie affirmeert. Een ranke serreconstructie tekent zich af tegen de hemel en rust op de betonnen sokkel van de kistenloods.
De ingang met brede trap leidt naar het stadstuinbouwplein met bezoekersfaciliteiten in het hart van het gebouw. In de gevelserre aan de ringweg bevindt zich een dubbelhoge serre voor innovatieve verticale teelt. De voet daarvan dient voor de opslag van hemelwater van het dak, dat wordt gebruikt als irrigatie voor de gewassen.

Het hele gebouw bestaat uit één standaardserre met diffuus glas. Op de twee uitkragende gebouwkoppen oogt ze bijzonder door de expressieve, gefacetteerde gevels in transparant glas. Aan de ingangzijde vormt de facetgevel verticale glazen erkers, die de mogelijkheid bieden gerichte zonwering toe te passen met behoud van zichten naar binnen en buiten. Aan de westzijde van de gevelserre langs de ring garandeert de horizontale opbouw in facetten een goede inval van de zonnestralen voor het gewas en een reflectieloze inkijk vanaf het maaiveld.

Duurzaam en economisch ruimtegebruik

Door de steeds hogere urgentie van duurzaam, maar ook efficiënt en economisch ruimtegebruik kent het activeren van de restruimte in de stad voor stadslandbouw een opmars. In Agrotopia komen twee werelden – architectuur en landbouw – die eerder volledig van elkaar gescheiden waren, samen tot één gebouw voor stadslandbouw.

Circulair water- en energiegebruik

In dit gebouw gaat geen druppel water verloren. Bij het irrigeren van de planten wordt het restwater gerecycleerd en hergebruikt. Ook warmte wordt hergebruikt: de restwarmte van de afvalverbrandingsoven Mirom zal de serre verwarmen.

Multidisciplinair en internationaal team voor een veelzijdig project

META architectuurbureau, van Bergen Kolpa Architecten, Wageningen UR Glastuinbouw, Tractebel Engineering en Smiemans werkten samen aan dit project. Op een unieke manier sloegen specialisten op het gebied van architectuur, tuinbouw, serrebouw (kassenbouw), klimaat en constructie de handen in elkaar.

Agrotopia is een Pilootproject Productief Landschap van de Vlaamse Bouwmeester

Met de Pilootprojecten zet de Vlaamse Bouwmeester in op maatschappelijke uitdagingen die om vernieuwende bouwprojecten vragen. Doel is het tot stand brengen van samenwerking over verschillende sectoren heen, zodat architectonische en maatschappelijke innovatie mogelijk wordt. De kracht van deze Pilootprojecten is hierin gelegen, dat theorieën direct aan de realiteit worden getoetst.

PPPL2 - Roeselare - Agrotopia - Dakserre Inagro/REO Inagro en REO Veiling

De volledige studieopdracht voor de opmaak, in functie van uitvoering, van een ontwerp voor een innovatieve dakserre, bestaande uit een onderzoeksdakserre, een gevelserre en onthaalruimtes via een ontwerpenwedstrijd.  

LIGGING

REO Veiling – site Vuylsteke (dak van het gebouw), Oostnieuwkerksesteenweg 116 te Roeselare, tussen de Rijksweg R32, de Diksmuidsesteenweg en de Oostnieuwkerksesteenweg

OPDRACHTGEVER

Inagro vzw (aanbestedende overheid) met partner REO Veiling

Projectregie

Filip Buyse (Maat-Ontwerpers)

Ontwerpteam

META architectuurbureau (BE) en van Bergen Kolpa Architecten (NL)

budget

11,8 mi euro

Timing

Ontwerp 2015-2017, uitvoering 2018-2021

Programma

9500m2 Onderzoekfaciliteiten voor groententeelt met bezoekersfaciliteiten

Artikel

A+294 NL
Een serre om van te duizelen
project Agrotopia, Roeselare
auteur Pieter T’Jonck
architecten Meta – van Bergen Kolpa

Spread A+294_NL_07_Meta – van Bergen Kolpa, Agrotopia, Roeselare Pieter T’Jonck_web