Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten

MP1904 Luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten

MP1904 Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in ©Michiel De Cleene

Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten

MP1904 Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in ©Michiel De Cleene

Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten

MP1904 Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in ©Michiel De Cleene

Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten

MP1904 Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in ©Michiel De Cleene

Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten

MP1904 Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in ©Michiel De Cleene

Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten

MP1904 Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in ©Michiel De Cleene

Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten

MP1904 Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in ©Michiel De Cleene

Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten

MP1904 Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in ©Michiel De Cleene

Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten

MP1904 Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in ©Michiel De Cleene

Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten

MP1904 Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in ©Michiel De Cleene

Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten

MP1904 Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in ©Michiel De Cleene

Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten

MP1904 Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in ©Michiel De Cleene

Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten

MP1904 Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in ©Michiel De Cleene

Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten

MP1904 Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in ©Michiel De Cleene

Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten

MP1904 Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in ©Michiel De Cleene

Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten

MP1904 Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in ©Michiel De Cleene

Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten

MP1904 Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in ©Michiel De Cleene

Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten

MP1904 Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in ©Michiel De Cleene

Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten

MP1904 Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in ©Michiel De Cleene

MP1904 Opmaak van een ruimtelijke visie en tijdelijke invulling voor tuinwijk in Schoten

Projectomschrijving

De Ideale Woning is eigenaar van verschillende tuinwijken die aan het begin van de 20ste eeuw zijn gebouwd. Momenteel wordt de bouwkundige staat van deze woningen onderzocht, om na te gaan of ze grondig gerenoveerd kunnen worden dan wel vervangen moeten worden door nieuwbouw. Dit project is dan ook een belangrijke leerschool voor andere, nog op te starten projecten in ons patrimonium. Ook het omgaan met leegstand is een uitdaging die De Ideale Woning belangrijk vindt. Niet alleen lijdt het patrimonium onder de leegstand, ook de buurt ondervindt er last van. Leegstand trekt immers vandalisme aan. Een tijdelijke invulling is in die zin een win-winoperatie.

Begin 1920 bouwde De Ideale Woning de eerste fase van een kleine tuinwijk vlakbij het centrum van Schoten. Door het beeldbepalend karakter van de gevels zijn deze woningen deel geworden van het collectieve geheugen van de Schotenaar. De twintig woningen zijn de voorbije decennia opgefrist, maar nooit grondig verbouwd en ze voldoen niet meer aan de huidige comforteisen. De laatste jaren zijn de woningen stelselmatig leeg komen te staan, wat heeft bijgedragen tot de slechte staat waarin ze zich nu bevinden. De ontwerpopdracht is tweeledig. Enerzijds wenst De Ideale Woning een ontwerper aan te stellen voor de opmaak van een ruimtelijke visie op schaal van het volledige bouwblok, die verder vertaald wordt naar een architecturaal ontwerp voor de woningen. Daarbij geldt als belangrijke randvoorwaarde voor het gemeentebestuur van Schoten dat het beeldbepalend karakter van de wijk behouden blijft. Deze beperking is meteen ook een belangrijke ontwerpuitdaging. Anderzijds wenst De Ideale Woning, in afwachting van de start van de bouwwerken, de mogelijkheid van een tijdelijke invulling van de leegstaande woningen te laten onderzoeken. Het onderzoek moet aantonen welke aanpassingen nodig zijn om een tijdelijke invulling mogelijk te maken.

Kunst in opdracht maakt deel uit van het denk- en ontwerpproces van dit project.

Een kunstwerk kan de culturele en maatschappelijke context van het project versterken. Het Platform Kunst in Opdracht van het departement Cultuur, Jeugd en Media selecteert en begeleidt de kunstenaar(s).

MP1904 Opmaak van een ruimtelijke visie en tijdelijke invulling voor tuinwijk in Schoten De Ideale Woning

Filip Bourletstraat, Gelmelenstraat en Victor Despallierstraat,
2900 Schoten (Antwerpen)

 
Bouwheer

De Ideale Woning
Diksmuidelaan 276
2600 Berchem
03 320 29 70

 
Contactpersonen

Bouwheer
Filip Lagiewka

Team Vlaams Bouwmeester
Jouri De Pelecijn

 
Meter / peter
 • Tim Vekemans of Dimitri Minten (RE-ST)
 • Kunst in opdracht: Nadia Bijl
 
Ontwerpvoorstellen
Ontwerpers
 • Roel De Coninck
 • Aaron Swartjes
 • Cente Van Hout
Kunstenaars
 • Leendert Van Accoleyen
 • Hannah Mevis
 • Liesbeth Henderickx
 • Elias Cafmeyer
Type opdracht
 • ruimtelijke visie
 • vervangingsbouw / renovatie
 • tijdelijk gebruik
 • publieke ruimte
 
Gunningswijze

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

 
Honorarium

VMSW barema / contract 2006

 
Wedstrijdvergoeding per geselecteerde ontwerper:
 • 3 ontwerpers werken een offerte uit
 • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper