Partners

Voor de Meesterproef 2019 Sociaal Wonen sloegen het Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen de handen in elkaar. De Meesterproef 2019 Sociaal Wonen wordt tevens ondersteund door minister Liesbeth Homans, bevoegd voor Wonen.

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen ASTER, een programma voor de ontwikkeling van duurzame initiatieven in sociale woningen

Een samenwerking biedt niet enkel een antwoord op concrete problematieken, het is ook een manier om de doelstelling van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, geformuleerd in ASTER (‘een programma voor de ontwikkeling van duurzame initiatieven in sociale woningen’), uit te voeren. Door het investeren in energie-efficiënte maatregelen en door sociale huurders toegang te verschaffen tot hernieuwbare energiebronnen wil de VVH een belangrijke partner zijn van de Vlaamse Regering om de strijd tegen klimaatverandering aan te pakken.

Artikel Meesterproef in Fundamenten (volledige editie)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 100 jaar sociaal wonen

In oktober 2019 organiseert de  een event ‘100 jaar sociaal wonen’. Het is tevens in dat kader dat de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen zich engageert om een aantal duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's (Sustainable Development Goals) in de verf te zetten. De uitvoering van de SDG's past binnen de Visie 2050, de toekomstvisie van de Vlaamse Regering.

 

Team Vlaamse Bouwmeester Meerjarenprogramma 2017-2020: Ruimte maken voor mens en natuur

De samenwerking schrijft zich ook in in het meerjarenprogramma 2017-2020 van de Vlaamse Bouwmeester: ‘De Meesterproef daagt publieke opdrachtgevers uit om jonge ontwerpers en kunstenaars een kans te geven een eerste overheidsopdracht uit te voeren. Onder begeleiding van een door de Vlaamse Bouwmeester aangestelde meter of peter kunnen de meest innovatieve en frisse oplossingen ook werkelijk uitgevoerd worden.’

 

Het Platform Kunst in Opdracht

Het Platform Kunst in Opdracht van het departement Cultuur, Jeugd en Media zet in op het versterken van de praktijk van Kunst in Opdracht. Door het decreet Kunst in Opdracht brengen opdrachtgevers vanuit alle beleidsdomeinen boeiende opdrachtcontexten aan die aanleiding kunnen zijn voor kunst. Maar niet iedereen heeft de ervaring en expertise in huis om kunst in een maatschappelijk traject en/of ontwerpproces op een zinvolle manier in interactie te brengen met betrokken actoren en diverse opdrachtsituaties. Met de nieuwe editie van de Meesterproef wordt een kans gecreëerd om in relatie tot sociaal wonen ontwerpers samen met kunstenaars op pad te sturen en te ontdekken wat de meerwaarde van kunst kan zijn in relatie tot de omgeving waar mensen wonen en samenleven. Door de samenwerking van Team Vlaams bouwmeester, de partners uit de sector van Sociaal Wonen en het Platform Kunst in Opdracht ontstaat hierdoor voor zowel opdrachtgevers en deskundigen als de jonge ontwerpers en kunstenaars een kwaliteitsvolle praktijkervaring die verder gedeeld kan worden.

 

 

 

Partners verenigd in stuurgroep

De partners (het Team Vlaams Bouwmeester, de VMSW, de VVH en het kabinet Homans) zullen vertegenwoordigd worden in de stuurgroep, aangevuld met een externe deskundige. De opdrachtgevers worden ondersteund door de stuurgroep die mee zorgt voor de algemene kwaliteitsbewaking.