luchtfoto Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren

MP1905 Luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren

MP1905 Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren ©Michiel De Cleene

Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren

MP1905 Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren ©Michiel De Cleene

Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren

MP1905 Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren ©Michiel De Cleene

Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren

MP1905 Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren ©Michiel De Cleene

Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren

MP1905 Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren ©Michiel De Cleene

Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren

MP1905 Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren ©Michiel De Cleene

Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren

MP1905 Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren ©Michiel De Cleene

Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren

MP1905 Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren ©Michiel De Cleene

Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren

MP1905 Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren ©Michiel De Cleene

Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren

MP1905 Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren ©Michiel De Cleene

MP1905 Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren in Antwerpen

Projectomschrijving

De Ideale woning is sinds enkele jaren eigenaar van een pand gelegen in de Londenstraat 44 op het Antwerpse Eilandje. Het gebouw werd opgericht in 1883. Het betreft een gesloten bebouwing bestaande uit vier bouwlagen onder plat dak. De voorgevel bevindt zich op de rooilijn en het perceel werd op het gelijkvloers volledig dicht gebouwd. Het verouderde gebouw, dat doorheen de jaren onkundig is verbouwd, is niet aangepast aan de huidige regelgeving. Om die reden zal het worden afgebroken om plaats te maken voor een nieuw project.

De Ideale Woning wil graag het standaardaanbod aan types sociale woningen verruimen door te experimenteren met verschillende vormen van samenwonen. Dit project betreft de realisatie van een nieuwbouw als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren (Senioren Thuis). Er komen een vijftal sociale seniorenappartementen en/of -studio’s en een gemeenschappelijke ruimte met grote keuken. Achteraan kan een gemeenschappelijke buitenruimte worden voorzien. Het project biedt een antwoord op de vereenzaming en verarming van alleenstaande ouderen uit de buurt. Het is een solidair en betaalbaar alternatief voor een woonzorgcentrum.

Daar De Ideale Woning met dit project deelneemt aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen, zijn afwijkingen inzake oppervlaktenormen toegestaan. Private ruimten kunnen in oppervlakte worden beperkt, indien dit ruimschoots wordt gecompenseerd in de gemeenschappelijke ruimte. Ontwerpend onderzoek zal aantonen welke minimumoppervlakten mogelijk zijn zonder dat de woonkwaliteit in het gedrang komt, en wat dit betekent voor de organisatie en inrichting van de gemeenschappelijke ruimte. De bewonersgroep zal bovendien worden samengesteld parallel aan de architectuurwedstrijd. Hierdoor zullen de toekomstige bewoners kunnen worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen. De dialoog tussen de ontwerper en de toekomstige bewoners kan de kwaliteit van het project ten goede komen.

Belangrijke aandachtspunten bij de uitwerking van het project in de Londenstraat zijn duurzaam ruimtegebruik, herbestembaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Voor de realisatie van de vervangingsbouw dient te worden ingezet op een efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte, binnen de opgelegde stedenbouwkundige randvoorwaarden, waarbij een harmonieuze inpassing in de omliggende ruimtelijke context wordt nagestreefd. Aan de ontwerpers wordt gevraagd een project uit te werken dat zich voldoende flexibel openstelt naar eventuele toekomstige functiewijzigingen. De gebouwen worden voldoende flexibel en aanpasbaar ontworpen om te kunnen inspelen op toekomstige, polyvalente invullingen, op korte en op langere termijn.

De maatschappij bouwt woningen voor een doelgroep met een beperkt inkomen. De kostprijs van een woning is dan ook zeer belangrijk. Een doordachte planopbouw, een logische draagconstructie, eenvoud in technieken en gebruikte materialen vormen de basis van een flexibele en betaalbare woning. Details en technieken die veel nazorg of onderhoudskosten vragen, dienen zeker te worden vermeden.

Kunst in opdracht maakt deel uit van het denk- en ontwerpproces van dit project.

Een kunstwerk kan de culturele en maatschappelijke context van het project versterken. Het Platform Kunst in Opdracht van het departement Cultuur, Jeugd en Media selecteert en begeleidt de kunstenaar(s).

MP1905 Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren in Antwerpen De Ideale Woning

Londenstraat 44
2000 Antwerpen

 
Bouwheer

De Ideale Woning
Diksmuidelaan 276
2600 Berchem
03 320 29 70

 
Contactpersonen

Bouwheer
Filip Lagiewka

Team Vlaams Bouwmeester
Jouri De Pelecijn

 
Meter / peter
 • Tom Vermeylen (BULK Architecten)
 • Kunst in opdracht: Nadia Bijl
 
Ontwerpvoorstellen
Ontwerpers
 • Charles Demuynck
 • Olga Konstantinovic
 • Alba Tavares Vanhoutte
Kunstenaars
 • Gerard Herman
 • Bram Van Meervelde
 • Sarah Smolders
Type opdracht
 • vervangbouw
 • nieuwbouw
 • publieke ruimte
 • participatie bewoners
 
Gunningswijze

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

 
Honorarium

VSMW barema / contract 2006

 
Wedstrijdvergoeding per geselecteerde ontwerper:
 • 3 ontwerpers werken een offerte uit
 • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper