MP1904 Roel De Coninck, Aaron Swartjes, Cente Van Hout

MP1904 Roel De Coninck, Aaron Swartjes, Cente Van Hout

MP1904 Roel De Coninck, Aaron Swartjes, Cente Van Hout

MP1904 Roel De Coninck, Aaron Swartjes, Cente Van Hout

MP1904 Roel De Coninck, Aaron Swartjes, Cente Van Hout

MP1904 Roel De Coninck, Aaron Swartjes, Cente Van Hout

MP1904 Roel De Coninck, Aaron Swartjes, Cente Van Hout

MP1904 Roel De Coninck, Aaron Swartjes, Cente Van Hout

MP1904 Roel De Coninck, Aaron Swartjes, Cente Van Hout

MP1904 Roel De Coninck, Aaron Swartjes, Cente Van Hout

MP1904 Leendert Van Accoleyen, Hannah Mevis, Liesbeth Henderickx, Elias Cafmeyer

MP1904 Leendert Van Accoleyen, Hannah Mevis, Liesbeth Henderickx, Elias Cafmeyer

MP1904 Leendert Van Accoleyen, Hannah Mevis, Liesbeth Henderickx, Elias Cafmeyer

MP1904 Leendert Van Accoleyen, Hannah Mevis, Liesbeth Henderickx, Elias Cafmeyer

MP1904 Leendert Van Accoleyen, Hannah Mevis, Liesbeth Henderickx, Elias Cafmeyer

MP1904 Leendert Van Accoleyen, Hannah Mevis, Liesbeth Henderickx, Elias Cafmeyer

MP1904 Leendert Van Accoleyen, Hannah Mevis, Liesbeth Henderickx, Elias Cafmeyer

MP1904 Leendert Van Accoleyen, Hannah Mevis, Liesbeth Henderickx, Elias Cafmeyer

MP1904 Leendert Van Accoleyen, Hannah Mevis, Liesbeth Henderickx, Elias Cafmeyer

MP1904 Leendert Van Accoleyen, Hannah Mevis, Liesbeth Henderickx, Elias Cafmeyer

MP1904 Leendert Van Accoleyen, Hannah Mevis, Liesbeth Henderickx, Elias Cafmeyer

MP1904 Leendert Van Accoleyen, Hannah Mevis, Liesbeth Henderickx, Elias Cafmeyer

MP1904 Offertes voor opmaak van een ruimtelijke visie en tijdelijke invulling voor tuinwijk in Schoten

Ontwerpers: Roel De Coninck, Aaron Swartjes, Cente Van Hout
Kunstenaars: Leendert Van Accoleyen, Hannah Mevis, Liesbeth Henderickx, Elias Cafmeyer

In de tuinwijk in Schoten wil De Ideale Woning de oudste huizen vervangen door nieuwe woningen. Er rees weerstand tegen het idee van vervangende woningbouw door De Ideale Woning omdat deze rode bakstenen huisjes en pannendaken, anders dan de recentere betonnen huizen, een herkenbaar beeld vormen dat men waardeert als erfgoed. De kandidaten voor deze opgaven begonnen dan ook samen aan een grondige analyse van de wijk met een ruimere perimeter. Ze werden daarbij geholpen door de kunstenaars, die in de wijk ‘Klarre Warre’ bewoners aanspoorden om te dromen over de toekomst. Ze deelden vragen uit en plaatsten een gele brievenbus voor de antwoorden. Tevens organiseerden ze op een zondag een bijeenkomst in enkele tuinen van leegstaande huizen. De architecten verdiepten zich ook in de tuinstadgedachte, bogen zich over formules voor tijdelijk gebruik, de recyclage van bouwmaterialen, de trage wegen en de parkeerproblematiek. Ze onderzochten de mogelijkheden van de typologie van de huizen en bedachten drie ruimtelijke scenario’s voor een vernieuwde tuinwijk: een optie met behoud van de huidige footprint met een collectiever binnengebied met parkeerhaven, een optie met een inpandige verdichting en een optie met teruggetrokken rooilijn waarbij relicten van de te slopen huizen het brede openbare domein activeren. Er liggen nu veel ideeën op tafel voor een boeiende discussie met de gemeente en vervolgens een architectuurwedstrijd voor het project. 

MP1904 Offertes voor opmaak van een ruimtelijke visie en tijdelijke invulling voor tuinwijk in Schoten De Ideale Woning

Filip Bourletstraat, Gelmelenstraat en Victor Despallierstraat,
2900 Schoten (Antwerpen)

Bouwheer

De Ideale Woning
Diksmuidelaan 276
2600 Berchem
03 320 29 70

Begeleiders
  • Tim Vekemans en Dimitri Minten (RE-ST) - Peters
  • Nadia Bijl - Kunst in Opdracht
  • Jouri De Pelecijn - Team Vlaams Bouwmeester 
  • Pieter Walraet - externe deskundige
projectomschrijving
Projectvoorstel Architectuur

MP04 Roel De Coninck, Aaron Swartjes, Cente Van HoutMP04 Roel De Coninck, Aaron Swartjes, Cente Van Hout

Projectvoorstel kunst

Leendert Van Accoleyen, Hannah Mevis, Liesbeth Henderickx, Elias CafmeyerMP1904 Roel De Coninck, Aaron Swartjes, Cente Van Hout