Colloquium : Pilootprojecten Onzichtbare Zorg Zorg in het huis in de straat

Op maandag 10 februari presenteerden Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen de resultaten van de Pilootprojecten Zorg.

De eerste visies en ontwerpschetsen van de vijf pilootprojecten werden voorgesteld op het colloquium 'Zorg in het huis in de stad'.

In het bijzijn van 300 aanwezigen werden er in het voormiddaggedeelte praktijkvoorbeelden gegeven van kleinschalige, privatieve en alternatieve vormen van zorg gepresenteerd. Na de lunch lichtte Peter Swinnen de visies op de toekomstige ontwikkeling van de vijf pilootprojecten toe.