©Google 2014

©Google 2014

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene - ©Tim Van de Velde

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene

Een 21ste eeuwse voedselpark voor de stad

Te midden van baanwinkels, een schoolcomplex, polderdorp Stene, de open Snaaskerkepolder, lintbebouwing, en 20ste eeuwse woonwijken van de Stad Oostende ligt Landbouwpark Stene. Hoewel het bestaande polderlandschap heel wat basiskwaliteiten biedt is het terrein niet meer leesbaar. De stedelijke fragmenten eromheen eisen de aandacht op, lokale verankering ontbreekt, en het potentieel van de stedelijke nabijheid wordt niet benut. Het 35ha grote gebied wordt echter een van de belangrijkste nieuwe parken van Oostende. Eerder dan een traditioneel park biedt de locatie kansen voor de realisatie van een 21e eeuws voedselpark. Gezien de ligging aan het Groen Lint - een fietstraject van 35km door de open ruimte rond Oostende – kan dit voedselpark ook een toeristische-recreatieve functie hebben.

Via dit pilootproject wordt gezocht naar een synergie van diverse functies op eenzelfde locatie: landbouw, recreatie, natuur, wonen en waterbeheer. Daarbij zijn er nog heel wat vragen: welke vormen van stedelijke landbouw zijn hier aangewezen, wat zijn de opportuniteiten, hoe kan het voedselpark ruimtelijk verknoopt worden met zijn gefragmenteerde omgeving, hoe kan de link gelegd worden met de aanpalende sociale woonwijken, welke nieuwe, water-gerelateerde teelten kunnen ingezet worden op deze site, en hoe kunnen de actieve landbouwers betrokken worden bij het project? Dit project omvat heel wat innovatieve componenten, heeft een duidelijke connectie naar de stad, zijn inwoners, en het beleid, en kan door zijn ligging aan het groen lint een voorbeeldfunctie uitoefenen. Redenen genoeg voor de stuurgroep om dit project te selecteren.

PPPL4 - Oostende - Landbouwpark Stene Stadsbestuur Oostende

Plaats

Voedselpark Oostende, gebied tussen torhoutsesteenweg, steensedijk, en schorredijk

Initiatiefnemer

Stadsbestuur Oostende

Thema

Welke vormen van stedelijke landbouw zijn hier aangewezen, wat zijn de opportuniteiten, hoe kan het voedselpark ruimtelijk verknoopt worden met zijn gefragmenteerde omgeving, hoe kan de link gelegd worden met de aanpalende sociale woonwijken, welke nieuwe, water-gerelateerde teelten kunnen ingezet worden op deze site, en hoe kunnen de actieve landbouwers betrokken worden bij het project?