Luchtfoto inbreidingsproject Turnova

MP1908 Luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Inbreidingsproject Turnova

MP1908 Inbreidingsproject Turnova ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject Turnova

MP1908 Inbreidingsproject Turnova ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject Turnova

MP1908 Inbreidingsproject Turnova ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject Turnova

MP1908 Inbreidingsproject Turnova ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject Turnova

MP1908 Inbreidingsproject Turnova ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject Turnova

MP1908 Inbreidingsproject Turnova ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject Turnova

MP1908 Inbreidingsproject Turnova ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject Turnova

MP1908 Inbreidingsproject Turnova ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject Turnova

MP1908 Inbreidingsproject Turnova ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject Turnova

MP1908 Inbreidingsproject Turnova ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject Turnova

MP1908 Inbreidingsproject Turnova ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject Turnova

MP1908 Inbreidingsproject Turnova ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject Turnova

MP1908 Inbreidingsproject Turnova ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject Turnova

MP1908 Inbreidingsproject Turnova ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject Turnova

MP1908 Inbreidingsproject Turnova ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject Turnova

MP1908 Inbreidingsproject Turnova ©Michiel De Cleene

MP1908 Inbreidingsproject Turnova te Turnhout

Aan de rand van het nieuwe stadsdeel Turnova in Turnhout, vlakbij het centrum van de stad, heeft DE ARK de voorbije jaren enkele gronden kunnen verwerven. De elf verkrotte arbeiderswoningen op deze gronden werden ondertussen afgebroken en er lopen gesprekken met de aanliggende buren om deze projectzone te vervolledigen. De opdracht in het kader van de Meesterproef 2019 bestaat in de opmaak van een ruimtelijk ontwikkelingsscenario aan de hand van ontwerpend onderzoek. Dit onderzoek heeft als doel een concrete oplossing uit te werken voor bijkomende woningen op deze site. Niet alleen de projectgrond maar ook de aanliggende eigendommen in de Schoolstraat en het Akkerpad moeten in dit onderzoek mee worden opgenomen. Na goedkeuring van het ruimtelijk ontwikkelingsscenario door bouwheer en stad wordt de mogelijkheid geboden om de eerste ontwikkeling op dit perceel te realiseren.

DE ARK zou op de vrijgekomen percelen minimaal opnieuw een elftal kwalitatieve woningen voor kleine gezinnen willen bouwen, maar wenst de mogelijkheid van een hogere dichtheid met ruimtelijke kwaliteit te laten onderzoeken. De nieuwe fietsdoorsteek door het projectgebied moet in het ontwerp worden verwerkt en kan als aanleiding dienen om de bebouwing verder naar het binnengebied te trekken. De verdere bebouwing en verdichting van het projectgebied vereisen een verhoogde aandacht voor privacy, inkijk en bezonning. Ook duurzaamheid en betaalbaarheid moeten van bij de start mee in het ontwerp worden opgenomen.

Kunst in opdracht maakt deel uit van het denk- en ontwerpproces van dit project.

Een kunstwerk kan de culturele en maatschappelijke context van het project versterken. Het Platform Kunst in Opdracht van het departement Cultuur, Jeugd en Media selecteert en begeleidt de kunstenaar(s).

MP1908 Inbreidingsproject Turnova te Turnhout De Ark

Schoolstraat, Akkerpad,
2300 Turnhout

 
Bouwheer

De Ark
Campus Blairon 599
2300 Turnhout
014 40 11 07

 
Contactpersonen

Bouwheer
Peter Vanommeslaeghe

Team Vlaams Bouwmeester
Anne Malliet

 
Meter / peter
 • Nathan Ooms (Plusoffice Architects)
 • Kunst in opdracht: Nadia Bijl
 
Ontwerpvoorstellen
Ontwerpers
 • Brent Coenen
 • Jeff Van Camp
 • Lore Hoppenbrouwers
 • Jaron Vanooteghem
Type opdracht
 • ontwikkelingsscenario
 • nieuwbouw
 • publieke ruimte
Gunningswijze

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

 
Honorarium

VMSW barema / contract 2006

 
Wedstrijdvergoeding per geselecteerde ontwerper:
 • 3 ontwerpers werken een offerte uit
 • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper