Luchtfoto inbreidingsproject centrum Zwevegem

MP1907 Luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Inbreidingsproject centrum Zwevegem

MP1907 Inbreidingsproject centrum Zwevegem ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject centrum Zwevegem

MP1907 Inbreidingsproject centrum Zwevegem ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject centrum Zwevegem

MP1907 Inbreidingsproject centrum Zwevegem ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject centrum Zwevegem

MP1907 Inbreidingsproject centrum Zwevegem ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject centrum Zwevegem

MP1907 Inbreidingsproject centrum Zwevegem ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject centrum Zwevegem

MP1907 Inbreidingsproject centrum Zwevegem ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject centrum Zwevegem

MP1907 Inbreidingsproject centrum Zwevegem ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject centrum Zwevegem

MP1907 Inbreidingsproject centrum Zwevegem ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject centrum Zwevegem

MP1907 Inbreidingsproject centrum Zwevegem ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject centrum Zwevegem

MP1907 Inbreidingsproject centrum Zwevegem ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject centrum Zwevegem

MP1907 Inbreidingsproject centrum Zwevegem ©Michiel De Cleene

Inbreidingsproject centrum Zwevegem

MP1907 Inbreidingsproject centrum Zwevegem ©Michiel De Cleene

MP1907 Inbreidingsproject centrum Zwevegem

Het project dat Eigen Haard wil realiseren voorziet in de bouw van minstens acht sociale huurappartementen, op een locatie die beeldbepalend is voor de dorpskern van Zwevegem en toonaangevend voor de toekomstige ontwikkelingen in de directe omgeving.

Omdat de woningen in hoofdzaak bedoeld zijn voor alleenstaanden, wil de opdrachtgever inzetten op collectiviteit, onder meer op het vlak van de woontypologie, de mobiliteitsoplossingen en de technische uitrusting. Deze woonbehoefte vormt, binnen de huidige bouwnormen en kostprijsmarges, en rekening houdend met de kleine perceeloppervlakte, een uitdaging.

Het project moet de visie van de opdrachtgever veruitwendigen, namelijk dat een betaalbare woning een hoge woonkwaliteit kan bieden, in een project met een hedendaagse architecturale uitstraling, en dit met duurzame oplossingen die het project nu en op lange termijn betaalbaar maken en houden. De ontwerpers engageren zich om het project te realiseren in overleg met de opdrachtgever, gemeentelijke diensten, intercommunales, de kwaliteitskamer van de VMSW en de naburige ontwikkelende partijen.

MP1907 Inbreidingsproject centrum Zwevegem Eigen Haard

Avelgemstraat 9,
8550 Zwevegem

 
Bouwheer

Eigen Haard cvba
Kortrijkstraat 117
8550 Zwevegem
056 76 06 66

 
Contactpersonen

Bouwheer
Luc Vanhulle

Team Vlaams Bouwmeester
Eva Amelynck

 
Meter / peter

Lieven Nijs (BLAF Architecten)

 
Ontwerpvoorstellen
Ontwerpers
  • Renaud Baeckelandt
  • Nicolas Deflandre
  • Sylvia Roelens
Type opdracht

nieuwbouw

 
Gunningswijze

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Honorarium

VMSW barema / contract 2006

 
Wedstrijdvergoeding per geselecteerde ontwerper
  • 3 ontwerpers werken een offerte uit
  • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper